Mange velger turen bare opp til Skyttarbratten (620 moh) som dagens topptur. Dette gir deg nesten alltid bra skikjøring i Mølnelvbollen fra 620-300 moh.

Her ligger snøen ofte upåvirket av vind og skogkjøring fra 300-150 moh gir ofte løssnø. 

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 22,8 km til Fjell og parkér på stor parkeringslomme høyre side av vei (UTM 80525-51391).

Planlegger du en rundtur opp 1.1 og ned øst siden via 1.6 eller 1.5, parkerer du bil 2 etter 20,5 km ve side av veien ved utgangen av Åselidalen, UTM 82609-51548 (startsted for T-merket sti).

Opp 

Fra parkeringen, gå opp den diffuse skogsveien som kommer ned vis a vis parkeringslommens vestligste hjørne. Gå opp ca 40 høydemeter til tettere skog.

Gå enten gjennom skogen 20-30 meter retning sørvest (heiskars høyre) til åpent terreng som du følger til 240 moh eller trekk øst (heiskars venstre) 20-30 meter inn i selve Mølnelva.

På gode vintre kan det være smart å følge Mølnelva hele veien til 240 moh. På 240 moh møter du en svært bratt skrent/foss (45 grader).

Her trekker du rett øst ca 150 meter og krysser opp skogkledd li til ca 350 moh (tidvis 30 grader, men brattere jo nærmere Mølnelva).

Fortsett vest (heiskars høyre) inn i Mølnelv-bollen og sikt på ryggen mellom p644 og Skyttarbratten. Følger du Mølnelv-bollen, beveger du deg hele veien i terreng slakere enn 30 grader. Fra Skyttarbratten følger du østover i en travers mot Per Kalsatinden. 

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 1036 

 • Bratteste punkt: 35 grader 840-1036 moh

 • Himmelretning: N-SV

 • Fare: Vær oppmerksom på at mye av terrenget øst for Mølnelva (heiskars venstre) fra 240 moh er brattere enn 30 grader og typiske leheng for østlige vinder. Vær derfor nøye med sporvalget på dager med skredfare i nordlige og vestlige eksposisjoner. 

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre

Ned 1.1 Norvestryggen via Skyttarbratten og Mølnelva

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre ned fra toppen

 • Himmelretning: SV-N 

 • Bratteste punkt: 35 grader 1036-840 moh 

 • Fall: 1036

 • Tips: På vårføre må du være våken for svake snøbruer og mulige åpne hull i Mølnelva

Ned 1.2 Mølnelva via Brattfossen

Samme som 1.1 ned til Skyttarbratten og videre i Mølnelv-bollen, men fortsett Mølnelva (søkkformasjonen) helt ned til veien ved å forsere den 45 grader bratte skrenten/fossen som begynner på 300 moh. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre ned fra toppen

 • Himmelretning: SV-N 

 • Bratteste punkt: 45 grader 300-240 moh

 • Fall: 1036

 • Tips: Du kan gjerne legge sporet skikjørers venstre for skrenten/fossen på 300 moh, dersom det er blottlagt issvuller.

Ned 1.3 Stordalen

Følger i store trekk samme vei ned som opp. Etter traversen under Legdknubben, legg sporet like øst (skikjørers høyre) for Skyttarbratten (brattere jo lenger vest) og ta sikte på Mølnelva via Stordalen. Skogskjøringen i Stordalen er flott!

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Partier mellom 500-350 moh kan ha innblåst snø og har skredbratt terreng

 • Himmelretning: SV-NV 

 • Bratteste grad: 35 grader 1036-840 moh og enkeltheng på 32 grader i partiet 500-350 moh

 • Fall: 1036

 • Tips: På vårføre må du være våken for svake snøbruer og mulige åpne hull i Mølnelva

Ned 1.4 sydvestflanken til Falkflågdalen

Fra toppen følger du sporet du gikk opp ned forbi det uryddige toppartiet til ca 900 moh. Herfra tar du av skikjørers venstre ned en jevn fin flanke som leder deg på en direkte kurs (SV) mot Falkflågdalen.

Dette gir 700 høydemeter skikjøring. Fra Falkflågdalen tråkker du deg opp ca 350 høydemeter til Skyttarbratten og kjører ned langs Mølnelva (1.1 eller 1.2).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre ned fra toppen

 • Himmelretning: SV 

 • Bratteste punkt: 35 grader 1036-800 moh og 30 grader 700-400 moh

 • Fall: 700 + 620 (1.1 eller 1.2 fra Skyttarbratten)

Ned 1.5 Raketten

Raketten er for mange en test når det gjelder bratt skikjøring. Fra toppen av Per Kalsatinden følger du toppeggen 300 meter SØ til du står på toppen av den NNØ vendte renna (1000 moh).

Inngangen er bratt og kan ha en skavl i toppen. Selve renna er 100 høydemeter med en snitthelling på 45 grader.

Inngangen er svært bratt, men kort og renna har ingen store konsekvenser ved en utglidning. Er snøforholdene bra kan du kjøre ski videre ned til Øvre Åselivatn (1.6) eller følge beskrivelsen for Lurken (1.8). Sesong april-juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Skavl i inngangen til renna samt utglidningsfare på hardt føre

 • Himmelretning: NNØ 

 • Bratteste punkt: Ca 45 grader 1000-900 moh (inngangen er brattest), 30 grader (900-800 moh) og 25 grader 800-700 moh.

 • Fall: 300 + 540 (1.6 videre til øv Åselivatn)

 • Tips: Raketten er godt synlig fra Tverlandet

Sjekk ut flere flotte toppturer i Bodø og Børvasstindan her

Ned 1.6 Østbollen til Øvre Åselivatn

Inngangen til østflanken starter på 910 moh ca 200 meter nord (venstre) for det laveste punktet i skaret mellom Per Kalsatindan p1036 og p1057.

For å komme hit gå 120 høydemeter ned fra Per Kalsatinden langs sydryggen, eller du traverserer de bratte  sørvestflankene fra Legdknubben og sørøstover mot skaret mellom p1036 og p1057.

Flankene er slakest i sjiktet 700-800 moh. Hold høyden 750 moh hele veien (ca 1,2 km) til det blir naturlig å krysse opp mot inngangen av 1.6. På omtrent 700 moh dreier du skikjørers venstre (nordover) rundt den fremstikkende ryggen.

Fortsett ca 350 meter nord etter fjellryggen og slipp deg ned i østflanken. Fortsett naturlig terreng videre ned til 350 moh, men legg deg skikjørers venstre i flanken og den store steinen på 510 moh (NB! Terrenget skikjørers høyre for steinen vil få fremstikkende issvuller på 420 moh og blir i tillegg plutselig svært bratt på ca 300 moh).

På 350 moh velger du bekkefaret like høyre for steinura (vær oppmerksom på issvuller) eller terrenget like venstre for steinura ned til 280 moh. Herfra står du nå overfor relativt tett kratt ned til 200 moh, men trekk skikjørers venstre ca 100 meter nord for bekkefaret og ned noen åpninger til vatnet.

Er Øvre Åselivatn islagt er utmarsjen enkel til vei. Hvis ikke må du følge naturlig terreng 500 meter nordover til å T-merket sti som leder ut til vei.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Bratt i inngangen av østflanken og mulig innblåst snø i vintermånedene 

 • Himmelretning: Ø 

 • Bratteste punkt: 45+ grader 910-880 moh, 30 grader 700-600 moh, 25 grader 600-460 og 35 grader 460-200 moh

 • Fall: 750 (fra inngang øst flanken til øv Åselivatn)

 • Tips: Terrenget skikjørers høyre for den store steinen på 510 moh vil få fremstikkende issvuller på 420 moh og blir i tillegg plutselig svært bratt på ca 300 moh. Hold derfor skikjørers venstre for steinen!

Ned 1.7 Østsiden fra sydryggen til Åselidalen 

Inngangen er den samme som for 1.5. Legg en nesten rett østlig kurs mot vatnet 381. Fra 840-500 moh er terrenget 25 grader, de siste 100 høydemeterne ned til vatnet 381 er slake. Følg T-merket sti ut Åselidalen til vei, eventuelt kan du ta på skifellene og tråkke opp i skaret igjen og følg 1.1 ned til vei. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Bratt i inngangen av østflanken og mulig innblåst snø i vintermånedene  

 • Himmelretning: Ø 

 • Bratteste punkt: 45+ grader 910-880 moh 

 • Fall: 850 (fra inngang øst flanken og ut Åselidalen til Kystriksveien) evt 530 + 1036 (ned 1.7 til vatnet 381 og tilbake opp på Per Kalsatinden og ned 1.1)

 • Tips: Er du usikker på inngangen ift innblåst snø kan et rapelltau gi sikkerhet for å sjekke de øverste 20-30 kritiske meterne 

Ned 1.8 Lurken

Ønsker du kun å kjøre Lurken gjør du dette best ved å gå opp renna fra Osvatnet (parkering venstre side av vei ved utgangen av Åselidalen, UTM 82609-51548).

Skal du la Lurken inngå i en rundtur via Per Kalsatinden blir den gjerne en naturlig fortsettelse av Raketten (1.5). Etter å ha kjørt ned Raketten sørger du for å beholde litt høyde slik at du fra 750 moh kan gli skikjørers venstre (nord) ut mot Rundhompen.

Inngangen til Lurken starter på 540 moh og skavler i toppen kan styre deg inn i en av to naturlige innganger. I toppen av renna må du forvente en bratthet på 45 grader de første 40 høydemeterne.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre 

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 45 grader 540-500 moh, 40 grader 500-340 moh, 35 grader 340-200 moh og 31 grader 200-100 moh.

 • Fall: 500 (hvis bare Lurken kjøres), 1000 (hvis Raketten og Lurken kombineres)

 • Tips: Stegjern og isøks hvis Lurken skal klatres opp fra Osvatnet og føret er hardt

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.