Fra Pausesteinen går du vest inn på Skjelåtindbreen og følger denne slakt mot skaret mellom p1572 (heiskars venstre for breen) og p1562 (heiskars høyre for breen). Fra 1240 moh til skaret på 1350 moh er hellingen 28 grader. Fra skaret følger du sør-sørvestryggen naturlig til topps eller du går ca 250 meter videre vest-nordvest i skaret forbi de bratte klippene på høyre hånd til du treffer på en naturlig rampe som leder rundt i en nordøstlig bue (heiskars høyre) tilbake på eggen og opp til topps.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 670 + 630 
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Himmelretning: Ø-SØ-S
 • Fare: Skituren går på en breflate og sprekker kan forekomme tidlig og sent på sesongen. 
 • Utstyr: Stegjern og isøks kan være nyttig på SV ryggen hvis det er hardt føre.

Ned 16.1 sydvestryggen til Skjelåtindbreen

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: SV-S ryggen er stedvis relativt smal og på hardt føre kan det være utglidningsfare  
 • Himmelretning: S-SØ-Ø
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Fall: 630 + 670

Ned 16.2 sydøstflanken fra sydvestskuldra til Skjelåtindbreen

Fra toppen kjører du samme vei ned som opp ned til den lille forsenkningen på ryggen omtrent på 1500 moh. Slipp deg skikjørers venstre ned sydsiden. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: På ca 1300 moh er det et lite klippeparti du må passere skikjørers høyre 
 • Himmelretning: SV-SØ-Ø
 • Bratteste punkt: 35 grader 1500-1400 moh og 30 grader 1400-1300 moh
 • Fall: 630 + 670
 • Tips: Tenk tid på dagen sent på sesongen for å få best mulig skiføre

Ned 16.3 sydflanken til Skjelåtindbreen

Fra toppen kjører du 100 meter vest og drar skikjørers venstre ned sydsiden. Hold skikjørers venstre for de tre markerte klippene på ca 1300 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Skredfare! På ca 1300 moh er det et lite klippeparti du må passere skikjørers venstre. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 45 grader 1540-1480 moh og 40 grader 1480-1200 moh
 • Fall: 630 + 670
 • Tips: Stor solinnstråling sent på sesongen. Tenk tid på dagen sent på sesongen for å få best mulig skiføre samt oppmerksomhet for vårskred. Disiplinert kjøremønster!

Ned 16.4 sydflanken til Skjelåtindbreen

Fra toppen trekk øst ca 100 meter og drar skikjørers høyre ned sydsiden. Bakken er jevnt bratt ned til breen på 1200 moh. Sikt inn mellom klippepartiene på 1300 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Skredfare! På ca 1300 moh er det en passasje mellom to klippepartier du må treffe. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 40 grader 1540-1200 moh 
 • Fall: 630 + 670
 • Tips: Stor solinnstråling sent på sesongen. Tenk tid på dagen sent på sesongen for å få best mulig skiføre samt oppmerksomhet for vårskred. Disiplinert kjøremønster!

Ned 16.5 sydflanken fra østeggen til Skjelåtindbreen

Fra toppen trekker du øst ca 100 meter og tar deg ned den smale østeggen til 1450 moh. Her dra skikjørers høyre ned den meget bratte sydsiden. På ca 1300 moh MÅ en trang passasje treffes. Bratte klippepartier skikjørers høyre og venstre for passasjen.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Skredfare! På ca 1300 moh er det en passasje mellom to klippepartier du MÅ treffe. Traseen bør gjerne besiktiges før nedkjøring. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 45 grader 1450-1260 moh 
 • Fall: 630 + 670
 • Tips: Stor solinnstråling sent på sesongen. Tenk tid på dagen sent på sesongen for å få best mulig skiføre samt oppmerksomhet for vårskred. Disiplinert kjøremønster!

Skjelåtindmassivet 

Området vest for Leiråmosætra omfatter Leiråtinden, p1562, p1572, p1531 og Skjelåtinden. Skjelåtinden er kongen i Beiarn og en topp som nesten alle har hørt om og som derfor står på tikkelisten til mange. Den er ikke skiklassikeren i området, men gir fantastisk skikjøring ned den østvendte flanken og ut på Hanspolsabreen. P1562 og p1572 byr på noen av de bratteste nedfartene i Beiarn.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 34,1 km kommer du til Leråmoen seter, UTM 80080-02808 og startstedet for turene. Totalt 34,8 km fra Storjord. Tidlig på sesongen (oktober/november) eller sent på sesongen (mai) kan veien være farbar videre ca 4,5 km, litt forbi Stornes. Du kan da raskere ta deg opp mot Skjelåtinden via Fonneelva til Hanspolsabreen.

Opp til Pausesteinen (felles for de 5 toppene): Fra Leiråmosætra 260 moh går du i retning sørvest langs kraftledningen til dennes høyeste punkt. Herfra begynner du brattbakkene opp med sikte på skaret like nord for (heiskars høyre) p994. Terrenget er jevnt 25 grader bratt opp til 600 moh. Omtrent på denne høyden går du inn i søkkformasjonen skapt av det søndre løpet til Skjelåga. Terrenget blir 28 grader bratt opp til en liten flate på 850 moh. På dager med ustabile forhold må du gjøre enkelthengvurderinger på hele turen opp til 850 moh og holde behørig avstand til de bratte flankene i øst flanken nedenfor Leiråtinden p1398 (her er det 35 grader mellom 700-950 moh). Fra flaten på 850 moh går du rett sørvest til skaret og Pausesteinen på 930 moh, UTM 77947-02247. 

 • Stigning: 670
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien ved gode sporvalg, men enkeltheng kan være brattere. Disse kan lett omgås.  
 • Himmelretning: Ø
 • Fare: På ustabile dager bør du holde behørig avstand til de bratte østflankene under Leiråtinden p1398. Disse ligger heiskars høyre for det naturlige sporet opp.
Fra Toppturer rundt Bodø.