Opp nordre Nattmålstuva (8.1) 

Følg skogsveien som starter 50 m sør for den gamle garasjen. Følg skogsveien tålmodig i retning sørvest til 160 moh (UTM 10469-71931). Her bryter det av en kort veistubb til høyre. Følg denne åpningen nord i retning bekkedalen. Hold deg ca 1-200 meter sør og parallelt med bekkedalen hele veien i retning Nattmålstuva, da finner du de beste åpningene i skogen og det jevneste skiterrenget. Terrenget er småkupert og på 345-355 moh treffer du på en bratt skavlkant. Over denne kanten åpner terrenget seg helt og på 400 moh brattner det gradvis til fra 22 til 26 grader opp til 500 moh. Herfra trekk 400 meter i retning nordøst (heiskars høyre) i samme høyde mot Rundfjellet til du treffer på en 28 grader bratt østrygg som leder opp til p751. På dager med ustabil snø bør du holde avstand til den bratte øst hellingen (heiskars venstre) og sørge for at denne er passert før du legger kursen heiskars venstre opp øst ryggen.

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 680

 • Bratteste punkt: 28 grader 540-660 moh 

 • Himmelretning: SØ-Ø

 • Fare: På 500 moh må du på dager med skredfaregrad 3 holde behørig avstand til den bratte  østhellingen og krysse langt nok nordøst før du begynner å dreie heiskars venstre opp  østryggen til Nordre Nattmålstuva.

Ned 8.1 østryggen

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: På dager med skredfare bør du mellom 700-500 moh ikke komme for langt skikjørers høyre i forhold til sporet du gikk opp.

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Bratteste punkt: 28 grader 660-540 moh. Terrenget skikjørers høyre for sporet opp er brattere enn 30 grader

 • Fall: 680

 • Tips: Turen er uegnet på dager med mye snø da terrenget mellom 420-200 moh er relativt slakt og det blir vanskelig å få nok fart med snø til knærna.

Ned 8.2 sydøstflanken

Fra Nattmålstuva velger du en sørøstlig kurs for å treffe riktig i den bratte hellingen. Mellom 620-600 moh er det 30 grader og mellom 580-520 er det 32 grader. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Ikke kom for langt skikjørers venstre da det er et bratt søkk mellom 580-520 moh 

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 30 grader 620-600 moh og 32 grader 580-520 moh

 • Fall: 680

 • Tips: På god snø er det helt fint å gå opp 8.2

Opp Eitråskardtinden (9.1) 

Skal du på Eitråskardtinden fortsetter du fjellryggen fra Nordre Nattmålstuva 2 km vestover og videre opp sørryggen til Eitråskardtinden.

 • Tid: 3-4 timer (4-5 timer dersom du skal ned 9.2 eller 9.3)

 • Stigning: 960 (1160 dersom du skal ned 9.2 eller 9.3 og opp n. Nattmålstuva igjen)

 • Bratteste punkt: 28 grader 540-660 moh 

 • Himmelretning: SØ-Ø-S

 • Fare: På 500 moh må du på dager med skredfaregrad 3 holde behørig avstand til den bratte østhellingen og krysse langt nok nordøst før du begynner å dreie heiskars venstre opp østryggen til nordre Nattmålstuva.

Ned 9.1 sydryggen 

Følger samme vei ned som opp tilbake til Nordre Nattmålstuva. Herfra velger du ned 8.1 eller 8.2.

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: se for 8.1 og 8.2

 • Himmelretning: S-Ø-SØ

 • Bratteste punkt: se for 8.1 og 8.2

 • Fall: 960

 • Tips: På dager med dyp snø vil det bli lite fart i nedkjøringen fra 420-200 moh

Ned 9.2 sydøstflanken fra sydryggen

Fra toppen kjør 200 meter SV, ned ca 30 høydemeter  og slipp deg skikjørers venstre inn i sørøstflanken. Legg sporet like til skikjørers høyre for den markerte ribben som løper i loddlinje ned fra toppen. Mellom 1000-860 moh er det 35 grader, så 30 grader ned til flata på 540 moh om du ligger tett på ribben. For langt til skikjørers høyre for ribben vil det mellom 700-600 moh bli 45 grader! Ta på skifellene nede på flata og tråkk 200 høydemeter opp den 25 grader bratte nordflanken til Nordre Nattmålstuva.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Vær OBS på åpninger i snøen på vårføre mellom 700-540 moh (sva underlag)! 

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 35 grader 1000-860 moh

 • Fall: 480 + 680

Ned 9.3 sydøstflanken fra østryggen

Fra toppen kjør 300 meter NØ 300, ned ca 50 høydemeter og slipp deg inn i sørøstflanken. Nede på flata 450 moh tar du på skifellene og går 500 meter sørvest og tråkker 200 høydemeter opp den 25 grader bratte nordflanken til Nordre Nattmålstuva.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Vær OBS på åpninger i snøen på vårføre mellom 700-500 moh (sva underlag)!

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 30 grader 980-800 moh, 35 grader 800-700 moh, 40 grader 700-600 moh og 42 grader 600-500 moh

 • Fall: 570 + 680

 • Tips: Du må være sikker på snøforholdene før denne turen gjennomføres. Et solid førefall vil være det tryggeste og dermed er gjerne den mest aktuelle perioden april måned.