Opp 

Som Yttertinden alternativ 1 opp til 300 moh. Vend nordover og følg terrenget i retning Innertinden. På 560 moh vil du treffe på noen stolper som markerer en gammel militær beltevogntrasee.

Følg disse vest (heiskars venstre) til du treffer den tydelige sørøstryggen som kommer ned fra Midtitind omtrent på 720 moh. Følg ryggen opp til ca 900 moh, så nord til du treffer nordøsteggen på 980 moh. Følg eggen opp.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 1058

 • Bratteste punkt: Hele veien under 30 grader ved kloke vegvalg. 

 • Himmelretning: S-SØ

Ned 3.1 Sydøstflanken til Kleivberget

Samme vei ned som opp gir god og trygg skikjøring i terreng slakere enn 30 grader. På dager med skredfare 3 bør du ikke la deg friste til å avvike fra sporet.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Himmelretning: SØ-S

 • Bratteste punkt: Ikke brattere enn 30 grader om du velger samme spor ned som opp

 • Fall: 1058

 • Tips: Tidlig eller sent på sesongen kan snøen dekke dårlig fra 200 moh og ned til vei. Avpass farten om du er glad i skiene dine.

Ned 3.2 sydøstflanken til Kleivberget direkte

Kjør nordøstryggen ned ca 30 høydemeter og velg en god inngang tiløstflanken, alternativt følg sporet (3.1) du gikk opp. De første 90 høydemeterne i østflanken er 30 grader. Fortsett kjøringen til sporet du gikk opp og følg dette ned til flata på 700 moh.

Her dreier du sør-sørøst (skikjørers høyre) og forsetter ned den flotte flanken mot skoggrensen. Hold kursen til du treffer på sporet du gikk opp på omtrent 250 moh. Det kan være vanskelig å finne et jevnt og godt spor fra ca 400 moh uten å treffe dropp og bratte skrenter.

Ønsker du å unngå dette, skal du allerede på 450 moh dreie øst (skikjørers venstre) til du treffer sporet du gikk opp. Følg dette til parkeringen. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Mellom 650-250 moh er terrenget variert med en del bratte enkeltheng, vinkelforandringer og skrenter. Vær derfor ekstra oppmerksom på dager med skredfaregrad 3 eller mer  

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Bratteste punkt: 30 grader 1030-940 moh

 • Fall: 1058

 • Tips: Ta deg tid til å få oversikt over nedkjøringen og se ut gode holdepunkter når du går opp. Dette vil gi deg den jevneste skikjøringen i ellers uoversiktlig terreng med mange konvekse overganger.

Ned 3.3 østflanken til 627-vatnet

Dette er en direkte linje ned til vatnet på 627 moh. Velg samme inngang til  østflanken som 3.2 eller du kan velge en mer aggressiv start direkte fra toppen i retning sørøst. Ikke kom for langt mot syd (skikjørers høyre), da blir det fort veldig bratt! Fra vannet følger du sør ut til det sporet du gikk opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Velger du direkte nedkjøringen fra toppen, må du ikke komme for langt skikjørers høyre. Vær ellers oppmerksom på den konvekse overgangen som begynner på 800 moh. Det er registrert store flakskred i øst hellingen ned mot vatnet på 627 moh. Hellingen er brattere jo lenger skikjørers venstre du kommer (nord). 

 • Himmelretning: Ø-S

 • Bratteste punkt: 35 grader 1050-940 moh og 33 grader 800-660 moh

 • Fall: 1058

 • Tips: Muligheter for fotogene ski motiver i toppflanken

Ned 3.4 sydøstryggen via 640-gryta til Storheia

Velg samme aggressive 3.3 varianten ned til 940 moh. Her velger du en svak skikjørers høyre bue ned mot 700 moh. På 700 moh drar du ytterligere skikjørers høyre (SSV) ned kort bratt parti med sikte på den vide bollen under Yttertinden. Følg så videre ned til Storheia som beskrevet for Yttertinden 2.2.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Fra toppen må du ikke komme for langt skikjørers høyre.  

 • Himmelretning: SØ-S

 • Bratteste punkt: 35 grader 1050-940 moh og 30 grader 700-640 moh

 • Fall: 1058

 • Tips: Muligheter for fotogene skimotiver i toppflanken. Er føret bra, kan det anbefales å følge det naturlige terrenget i Storheia hele veien ut til Sagelva og så følge denne ut til parkeringen. Vær imidlertid oppmerksom på åpent vann sent på sesongen.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Bodø og Valnesfjorden.

Ned 3.5 sydøstryggen til 640-gryta via sydvestrenna

Samme som 3.4 ned til 940 moh. Begynn skikjørers høyre ned mot 900 moh og inngangen til den sydvestvendte renna/søkkformasjonen. Følg renna til den flate gryta på 640 moh. Herfra følger du sørøst ned til 400 moh og videre mot Storheia som beskrevet for Yttertinden 2.2.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Fra toppen må du ikke komme for langt skikjørers høyre. 

 • Himmelretning: SØ-SV

 • Bratteste punkt: 42 grader 900-800 moh og 25 grader 800-640

 • Fall: 1058

 • Tips: Velg å kjøre én og én i renna. Dette øker sikkerheten. Nordsiden av Mjønestinden har gjerne tørr snø lenge utover sesongen og for de spreke gir dette en dag med 1700 høydemeter. Skikjøringen går ned mot Stordalen til ca 450 moh. Så er det på med fellene og opp til Mjønestinden igjen.

Ned 3.6 nordvestryggen til nordøstbollen

Fra toppen følger du nordvestryggen slakt ned til 900 moh. Her dreier du nordøst og følger ned den nydelige søkkformasjonen til 450 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Vær påpasselig med skavlkant skikjørers venstre på tur fra toppen langs NV ryggen

 • Himmelretning: N-Ø

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 600

 • Tips: Gå opp samme vei du kjørte ned.

Ned 3.7 nordflanken fra nordvestryggen til Stordalen

Fra toppen følg nordvestryggen 150 meter, 1020 moh, og slipp deg ned nordflanken. Hold rett nordlig kurs. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Fra toppen er det viktig at du følger nord-vest ryggen langt nok til at du vel har passert et bratt klippeparti i nord-flanken før du slipper deg ned  skikjørers høyre.

 • Himmelretning: N

 • Bratteste punkt: 35 grader 1020-960 moh og 25 grader 960-660 

 • Fall: 600

 • Tips: Gå opp 3.6

Ned 3.8 nordflanken fra nordøstryggen til stordalen

Fra toppen kjør 150 meter nordøst til 1000 moh og slipp deg ned nordflanken. Hold en nord-nordvestlig kurs. For langt mot øst (skikjørers høyre) blir terrenget svært bratt! På 660 moh dreier du skikjørers høyre og inn i slakere terreng ned til 450 moh. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: I det du slipper deg ut i nord flanken må du ikke komme for langt skikjørers høyre. Hold NNV kurs til 660 moh før du dreier skikjørers høyre.

 • Himmelretning: N-NØ

 • Bratteste punkt: 30 grader 1000-660 moh 

 • Fall: 600