Fra Pausesteinen går du vest inn på Skjelåbreen til 1000 moh. Her dreier du nord (heiskars høyre) og følger naturlig inn til skaret mellom p1470 (heiskars venstre) og p1398 (Heiskars høyre). I skaret følger du sørvestryggen opp til p1470.

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 670 + 540 

 • Bratteste punkt: 27 grader 1220-1320 moh. Under 30 grader hele veien

 • Himmelretning: Ø-S

 • Fare: Skituren går på en breflate og sprekker kan forekomme tidlig og sent på sesongen. På ustabile dager bør du holde behørig avstand til den bratte sørvestflanken under Leiråtinden p1398.

Ned fra toppen av p1470 kan du velge alle alternativene beskrevet under Leiråtinden fra Staupåmoen (side 240-241), eller som nedenfor.

Ned 15.1 Sydvestryggen via sydflanken til Skjelåtindbreen

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Sørvestflanken under Leiråtinden p1398 

 • Himmelretning: S-Ø

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 540 + 670

 • Tips: Viktig å treffe rett tid på dagen for å få best mulig skiføre sent på sesongen. Mye solinnstråling!

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Beiarn her

Ned 15.2 Sydvestryggen direkte til Skjelåtindbreen

Følg SV ryggen ned til 1400 moh og trekk 100 meter skikjørers høyre. Dra ned den nydelige sydflanken til breen 26 grader bratt.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Himmelretning: S-Ø

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 540 + 670

 • Tips: Viktig å treffe rett tid på dagen for å få best mulig skiføre sent på sesongen. Mye solinnstråling!

Skjelåtindmassivet 

Området vest for Leiråmosætra omfatter Leiråtinden, p1562, p1572, p1531 og Skjelåtinden. Skjelåtinden er kongen i Beiarn og en topp som nesten alle har hørt om og som derfor står på tikkelisten til mange.

Den er ikke skiklassikeren i området, men gir fantastisk skikjøring ned den østvendte flanken og ut på Hanspolsabreen. P1562 og p1572 byr på noen av de bratteste nedfartene i Beiarn.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 34,1 km kommer du til Leråmoen seter, UTM 80080-02808 og startstedet for turene. Totalt 34,8 km fra Storjord.

Tidlig på sesongen (oktober/november) eller sent på sesongen (mai) kan veien være farbar videre ca 4,5 km, litt forbi Stornes. Du kan da raskere ta deg opp mot Skjelåtinden via Fonneelva til Hanspolsabreen.

Opp til Pausesteinen (felles for de 5 toppene): Fra Leiråmosætra 260 moh går du i retning sørvest langs kraftledningen til dennes høyeste punkt. Herfra begynner du brattbakkene opp med sikte på skaret like nord for (heiskars høyre) p994.

Terrenget er jevnt 25 grader bratt opp til 600 moh. Omtrent på denne høyden går du inn i søkkformasjonen skapt av det søndre løpet til Skjelåga. Terrenget blir 28 grader bratt opp til en liten flate på 850 moh.

På dager med ustabile forhold må du gjøre enkelthengvurderinger på hele turen opp til 850 moh og holde behørig avstand til de bratte flankene i øst flanken nedenfor Leiråtinden p1398 (her er det 35 grader mellom 700-950 moh). Fra flaten på 850 moh går du rett sørvest til skaret og Pausesteinen på 930 moh, UTM 77947-02247. 

 • Stigning: 670

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien ved gode sporvalg, men enkeltheng kan være brattere. Disse kan lett omgås. 

 • Himmelretning: Ø

 • Fare: På ustabile dager bør du holde behørig avstand til de bratte østflankene under Leiråtinden p1398. Disse ligger heiskars høyre for det naturlige sporet opp.

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.