Adkomst/parkering: Kjør RV 80 fra Bodø i retning Fauske. Etter 26,3 km parkerer du på busslommen ved Holmen hø side av vei, UTM 03879-67365 (opp p979) eller fortsetter videre 1,2 km til Dinesodden med stor parkering på høyre side av veien, UTM 05074-67503 (opp p970). 

Opp (Kistrandtinden p979)

Fra parkeringen, gå i nord-nordvestlig retning med sikte på kraftledningen. Når du treffer kratfledningen, drei nordøst 2-300 meter til du treffer starten på ryggformasjonen sør for Mølnelva. Følg ryggen til flata med tre bjørketrær på 480 moh. Fra flata følg jevnt 25 grader bratt terreng i retning nord mot toppen.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 979

 • Bratteste punkt: 30 grader 350-400 moh 

 • Himmelretning: SØ-S

Ned 5.1 sydsiden mot Mølnelva

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Himmelretning: S-SØ

 • Bratteste punkt: 30 grader 400-350 moh

 • Stigning: Fall

Opp (Kistrandtinden p970) 

Fra parkeringen, følg RV 80 i retning Bodø ca 200 meter og ta på skiene ved 70-skiltet. Følg forbi hyttene og hold like vest for Djupedalselva (heiskars venstre) i naturlig terreng til du treffer kraftledningen på 160 moh.

Ved stolpe nr 125 (stigende tall i retning Bodø) velger du nå en av to traseer opp som går på hver sin side av det trekantede rogneskogfeltet.

Opp 5.2 

Trekk øst for (heiskars høyre) rogneskogen og Djupedalselva (markert søkk) og sikt mot et ganske stort enslig rognetre på 444 moh, UTM 04587-69109, som kurser deg bort fra brattere terreng vest og øst for sporet. På 500 moh kommer en slakere formasjon i NØ retning som tar deg opp til 650 moh.

Herfra dreier du i en nordvestlig bue mot toppen. Terrenget er hele veien rundt 25 grader, terrenget vest for sporet (heiskars venstre) er rundt 30+ grader i hele den sørøstvendte flanken fra 400-700 moh.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 970

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien 

 • Himmelretning: S-SØ

 • Fare: På dager med skredfaregrad 3 må du holde behørig avstand til sørøstflankene som starter på 400-700 moh. Det er viktig å holde seg heiskars høyre for Djupedalssøkket.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Valnesfjorden her

Ned 5.2 Sydøstsiden via p631 til Djupedalselva

Følger samme vei ned som opp. På gode dager med stabil snø er det selvsagt et utall av muligheter direkte ned fra toppen.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Himmelretning: SØ-S

 • Bratteste punkt: Under 30 grader om du følger sporet du gikk opp

 • Fall: 970

 • Tips: På stabil snø er det mange friske alternativer til sporet du gikk opp, men du kommer da ned i brattere terreng fra 700 moh.

Opp 5.3 

Fra stolpe nr 125 trekk nordvest (heiskars venstre) og ta naturlig opp mellom to brattere partier på 400 moh. Terrenget mellom de bratte partiene er 30 grader fra 440-600 moh. Fortsett kursen til du treffer en tydelig – og nydelig - søkkformasjon på ca 700 moh. Denne tar deg videre i 25 grader og slakere terreng mot toppen.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 979

 • Bratteste punkt: 30 grader 440-600 moh 

 • Himmelretning: S

 • Fare: På dager med skredfare 2 eller 3 må du gjøre gode sporvalg fra 400 moh og opp til 700 moh. Terrenget vest og øst for det naturlige sporvalget er brattere enn 30 grader

Ned 5.3 sydsøkket via sydøstsiden til Rognskogen

Følg samme vei ned som opp. På stabile snøforhold friskere alternativer fra 700 moh. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Velger du andre nedfarter enn der du gikk opp, vil du fra 700-400 moh komme inn i terreng som alltid har enkeltheng brattere enn 30 grader.

 • Himmelretning: SV-S

 • Bratteste punkt: 30 grader 600-440 moh

 • Fall: 979

 • Tips: Er du ofte i området kan du gjøre deg lommekjent med ulike fantastiske nedfarter.