Opp 

Fra parkeringen, kryss RV 80 og følg slakt terreng i en nordlig kurs forbi hyttene, under kraftledningen og videre til et åpent område. Ved UTM 06883-69234 på 150 moh treffer du på en rødmerket åpen skogssti som du følger nordøst tålmodig 500 meter til en åpen flate med store furutrær. Herfra dreier du nord-vest og begynner på selve Kistrandryggen. Lenger mot sør-vest (heiskars venstre) er hellingen brattere (30+).

 • Tid: 1-2 timer

 • Stigning: 500

 • Bratteste punkt: 28 grader 390-440 moh 

 • Himmelretning: SØ-Ø

 • Fare: Terrenget sørvest for Kistrandryggen er brattere enn 30 grader og det registreres skredaktivitet her hvert år

Ned 5b.1 Østryggen

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Bratteste punkt: Under 30 grader om sporet opp velges

 • Fall: 500

Ned 5b.2 sydøstflanken

Fra Kistrandryggen kan du velge nedkjøringer ulike steder i hele den 1 km brede sør-østlige eksponeringen. Hellingsvinkelen er over 30 grader mellom 460-350 moh og det registreres større eller mindre skred her hver sesong. På godt føre har du bratt skikjøring fra kanten på 480 moh til 200 moh. Gav føret godfølelsen er det bare å tråkke opp igjen. Sporet opp er jo allerede lagt!

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Sørøstflanken under Kistrandryggen har skredaktivitet hvert år

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 35-30 grader 460-350 moh

 • Fall: 500

 • Tips: Sikkerheten i en gruppe øker ved å kjøre en og en i den øverste delen av bratthenget