Opp 

Fra parkeringen 180 moh treffer du skogsveien rett bak på høyre side av den røde hytta. Skogsveien går i lange slake sikk-sakksvinger i starten, men brattner til etter hvert. Ikke la deg friste til å ta venstre på 250 moh, følg skogsveien videre i retning nord. På 450 moh dør skogsveien ut, men terrenget har åpnet seg markant og åpen skog krysses opp til tregrensen. Fortsett til en markert kolle med trær 100 meter sør for Storelva på 650 moh, UTM 81202-07673. Fra kollen tar du sikte på topp 1060 moh (nydelig skitopp i seg selv!). På 850 moh sikt inn på de store steinene på 900 moh. Siste biten er like over 30 grader. Herfra gå enten sørvest (heiskars venstre) inn i en halfpipe/søkkformasjon (liten bretunge på kartet – nydelig skikjøring) og inn bak p1060, over ryggen til høyre og kjør ned i Storskard-gryta (tryggeste alternativ) eller du krysser nord (høyre) fra steinene på 900 moh i samme høyde og inn i Storskardgryta. Kortere tur og et alternativ som eksponerer deg for en 36 grader bratt passasje. Fra gryta tar du sikte på Storskardet 1100 moh i slakt terreng og derfra videre opp på Kamtinden via SV ryggen (9.1) eller opp på Stormyraksla via nordryggen.        

 • Tid: 3-5 timer
 • Stigning: 1100 (Kamtinden) eller 1140 (Stormyraksla)
 • Bratteste punkt: 36 grader passasjen 900-950 moh inn i Storskard-gryta. 30 grader 1120-1280 moh på N ryggen opp på Stormyraksla
 • Himmelretning: SØ-SV (Kamtinden) og SØ-N (Stormyraksla)
 • Fare: Nordryggen på Stormyraksla har en stor hengeskavl på kanten heiskars venstre hele veien og heiskars høyre kan det være enkeltpartier som er bratte.
 • Utstyr: Stegjern og isøks på Stormyraksla kan være lurt

Ned 9.1 sørvestryggen via storskardgryta og sørøst til laukset

Samme vei ned som opp. På 950 moh kan sporet opp følges, eller kjør direkte ned den bratte sørøstflanken og inn i den store søkkformasjonen Storelva (ned alt.). Følg half pipe ned til ca 550 moh, skikjørers høyre til du treffer sporet du gikk opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vær forsiktig med overgangen på 940 moh dersom du velger den alternative nedfarten. Her er det 36 grader bratt mellom 940-880 moh. Kjør en og en i henget!
 • Himmelretning: SV-SØ
 • Bratteste punkt: 36 grader 940-880 moh (ned alt.) og 30 grader 760-680 moh
 • Fall: 1100
 • Tips: Er føret egnet for skogkjøring kan du forsøke å ta deg gjennom skogen fra 450 moh (relativt tett) til veien i stedet for å følge skogsveien 

Ned 9.2 sørflanken fra sørøstskuldra til Skorskardgryta 

Fra toppen kjører du ned vestover til 1160 moh og drar så ned skikjørers venstre til gryta. Fra gryta gjør du samme vurderinger og valg som for 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat
 • Fare: Som for 9.1 avhengig av hvilket alternativ du velger
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 30 grader 1160-1100 moh, ellers som for 9.1
 • Fall: 1100
 • Tips: Som for 9.1

Ned 9.3 sørflanken fra toppeggen til Storskardgryta

Fra toppen kjører du vestover til 1240 moh og slipper deg ned skikjørers venstre i en tydelig søkkformasjon. Fra gryta gjør du samme vurderinger og valg som 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Som for 9.1 avhengig av alternativ du velger
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 34 grader 1200-1100 moh ellers som for 9.1
 • Fall: 1100
 • Tips: Som for 9.1

Ned 9.4 sørøstflanken via storskardgryta

Fra toppen ta en sørøstlig kurs mot den markerte flaten på 1150 moh. Like over flata drei skikjørers høyre og ned den nydelige sydflanken til gryta (kort parti 30 grader). Fra gryta gjør du samme vurderinger og valg som for 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Som for 9.1 avhengig av alternativ du velger 
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 35 grader 1240-1180 moh ellers som for 9.1
 • Fall: 1100
 • Tips: Som for 9.1

Ned 9.5 sørøstflanken via Stormyrloftet til Hammaren

Følg et rettere spor sørøst ned fra toppen via flata på 1150 moh, ned en bratt flanke til Stormyrloftet og videre mot Hammaren. Sikt midt på myrsletta 450 moh. For langt nord for elvedraget på ca 880 moh (skikjørers venstre), blir terrenget svært bratt. På myrsletta krysses bekken (skikjørers høyre), UTM 82010-07965 og kom rett på sørsiden av bekken. Følg den åpne skogen utover kanten til skogsveien ned til hestegården ved Hammaren.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vær trygg på forholdene før du setter utfor den bratte sørøstflanken. Vis ekstra oppmerksomhet i overgangen på 1120 moh og kjør en og en i henget! 
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 44 grader 1120-980 moh, 35 grader 780-680 moh og 30 grader 680-450 moh
 • Fall: 1100
 • Tips: En god retning fra utgangen av 44 grader flanken er ca 200 meter nord for (skikjørers venstre) elvedraget via UTM 81358-08516, UTM 81560-08467 og UTM 81897-08287.

Ned 10.1 nordryggen via Storskargryta og sørøstsiden til Laukset

Følger samme vei ned som opp til gryta på 950 moh. Fra gryta gjør du samme vurderinger og valg som for 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vær påpasselig med hengeskavlen skikjørers høyre. Utglidningsfare skikjørers venstre på hardt føre. Nordryggen er relativt smal.
 • Himmelretning: N-SØ
 • Bratteste punkt: 30 grader 1280-1120 moh 
 • Fall: 1140
 • Tips: Fra toppen finnes det en søkkformasjon som starter på 1200 moh og går ned til 1100 moh. Denne ligger ca 100 meter skikjørers venstre for skavlkanten og kan være et tryggere alternativ ned.

Ned 10.2 nordøstflanken til Storskardgryta

Fra toppen drar du ned nord ryggen ca 40 høydemeter og slipper deg skikjørers høyre ned den 35 grader bratte nord østflanken til Storskard-gryta. Vær oppmerksom på hengeskavlen i toppen. Fra gryta gjør du samme vurderinger og valg som for 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Hengeskavl i inngangen og mulig innblåst snø i toppen av nordøstflanken. 
 • Himmelretning: NØ-SØ
 • Bratteste punkt: 35 grader 1280-1050 moh 
 • Fall: 1140
 • Tips: En og en i henget!

Ned 10.3 østryggen via Storskardgryta eller søkkformasjon  nord for p1060

Fra toppen kjører du øst 200 meter til 1260 moh. Fortsett svakt skikjørerss venstre ned til et klippeparti på 1220 moh og videre ned den nydelige ryggen i 34 grader helling. På 1050 moh drar du skikjørers høyre inn i søkkformasjonen nord av p1060 eller fortsetter ned mot 940 moh og videre som for 9.1.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Utglidningsfare skikjørerss venstre hele veien ned til 1100 moh
 • Himmelretning: Ø-SØ
 • Bratteste punkt: 34 grader 1280-1100 moh 
 • Fall: 1140
 • Tips: Den nydeligste linjeføringen er nok å velge skikjørers høyre på 1050 moh og dra ned i half pipen bak p1060 moh. Fortsett så sporet du gikk opp fra 900 moh og ned til vei.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.