Opp 

Fra pumpehuset, eller så langt du kom, følg skogsveien langs Ågleinåga ca 1 km til en bru like under en kraftledning. Skogsveien går i sikk-sakk under kraftledningen opp mot Storhompen 400 moh. Følg ryggen opp og over Storhompen til 860 moh der du så krysser sør (heiskars venstre) i 25 grader terreng med sikte på det lille vannet som ligger på 960 moh. En svak ryggformasjon leder opp til toppeggen 1320 moh sørvest for Høgtind. Toppeggen videre til toppen av Høgtind er mer tinderangleterreng.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1305 
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien opp til toppeggen med fornuftige vegvalg. Toppeggen videre er en smal tinderangletur.
 • Himmelretning: Ø-NØ
 • Fare: Hengeskavl heiskars høyre på toppeggen mot toppen. Utglidningsfare heiskars venstre.
 • Utstyr: Stegjern og isøks til toppstøtet

Ned 2.1 Høgtindbreen via østryggen til Storhompen

Følger samme spor ned som opp. Alternativt kan du kjøre 30 grader bratt fra toppeggen direkte ned til vannet på 960. Herfra samme spor som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat
 • Fare: Utglidningsfare og hengeskavl langs toppeggen ned til 1320 moh
 • Himmelretning: NØ-Ø 
 • Bratteste punkt: 30 grader 1320-960 moh om du velger 2.2 til vannet 
 • Fall: 1305
 • Tips: Skikjøringen langs Storhompen kan gå i avblåst terreng så pass på skia.

Ned 2.2 Høgtindbreen direkte via Ågleinåga

Fra toppeggen direkte ned til det lille vannet på 960 moh. Følg søkkformasjonen ned til den åpne flaten under Storhompen på 650 moh. Gli til enden av flata og ned Ågleinåga. Vær trygg på snøforholdene og solpåvirkning før traseen videre ned Ågleinåga. Ågleinåga er en trang passasje som mellom 600-500 moh er 30 grader og tar deg ned og rundt et hjørne på skikjørerss høyre side. Ågleinåga-passasjen er en skummel terrengfelle for Storhompens svært bratte østside. Avhengig av snøforhold følg Ågleinåga hele veien ut til Furuhaugen eller hold høyden sør for Ågleinåga ca 1 km før du slipper ned mot Furuhaugen. Er forholdene skumle kan Ågleinåga-passasjen omgås ved å, på 600 moh, traversere i samme høyde ut skikjørers høyre 2-300 meter og så slippe deg ned gjennom slakere, skogkledd terreng mot skogsveien (2.2 alt). 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Utglidningsfare og hengeskavl langs toppeggen ned til 1320 moh. Ågleinåga er en terrengfelle uten fluktmuligheter og de lokale bevitner store vårskred fra Storhompens østside (hengeskavl og svaberg) og Nonsfjellets nordhellinger hvert år.
 • Himmelretning: NØ-Ø 
 • Bratteste punkt: 30 grader 1320-960 moh og 35-40 grader 820-760 moh 
 • Fall: 1305
 • Tips: Fra enden av den åpne flaten 650 moh kan du ta deg opp på Storhompen og følge sporet du gikk opp dersom dette virker tryggest under dagens forhold eller velge 2.2 alt som beskrevet.