Opp 

Fra parkeringen 240 moh, følg skogsveien på ski ca 200 meter til skarp høyre sving, UTM 85302-18514. Ta av venstre her og følg stien via Larshaugen mot Moan 380 moh. Drei så i NV retning (heiskars venstre) og opp 25 grader bratt terreng til 500 moh. Herfra slakt, jevnt stigende terreng sør for Litle Gråtåga til 1050 moh, UTM 82541-20451. Fortsett vest (svakt heiskars venstre) mot Gåvdestinden i slakt terreng og drei nord (heiskars høyre) mot Gråtåtinden og følg ryggen til topps. 

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1110
 • Bratteste punkt: 29 grader 1100-1200 moh
 • Himmelretning: SØ-S
 • Fare: Stor nordøstvendt hengeskavl på 1000 moh 

Ned 5.1 sørryggen via østsiden til Moan

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Fare: Toppryggen kan være noe avblåst med oppstikkende steiner
 • Himmelretning: S-SØ
 • Bratteste punkt: 29 grader 1200-1100 moh
 • Fall: 1110

Ned 5.2 sørøstflanken via gråtåvatnet til Moan

Fra toppen kjører du ned sørøstflanken. Hold skikjørers venstre mot den markerte skuldra 1100 moh. Drei skikjørers høyre med retning vannet på 827 moh. Kryss vannet østover og kjør slakt ned til ca 750 moh der du krysser Litle Gråtåga skikjørers høyre og inn i sporet du gikk opp.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Partiet mellom 1000-900 moh har fremstikkende klipper og du bør ha besiktiget nedfarten før du legger opp til stor fart her
 • Himmelretning: SØ-S
 • Bratteste punkt: 26 grader 1300-1100, 30 grader 1100-1000 moh og 40 grader 1000-900 moh
 • Fall: 1110