Intervjuet med Kelly Slater ble gjort til magasinet vårt i 2006, men vi legger det ut igjen på nett i 2021 fordi Slater allerede den gangen ble ansett som gammel i gamet. Isåfall er han i hvert fall gammel nå fortsatt blant de aller beste i verden 15 år senere og 49 år gammel. Men hvert år siden Fri Flyt møtte ham har folk tatt feil av Kellys fremtid og spådd at «dette året blir det siste på World-Turen».

Rett etter at denne saken ble skrevet fikk Slater sin åttende verdensmestertittel.