/ Surf

Fortsatt surfeforbud

Direktoratet for naturforvaltning har avgjort at bølgesurfing i tre fuglefredningsområde på Jærkysten er i strid med formålet med vernet. Dermed opprettholdes det omstridte forbudet.

Sist oppdatert 3. oktober 2005 kl 08.33
Svinestien er en av surfspottene som blir rammet. Bilde: Norges Surfforbund
Svinestien er en av surfspottene som blir rammet. Bilde: Norges Surfforbund

Det er Direktorat for Naturforvaltning som har behandlet saken, etter at Norsk Surfforbund klaget på vedtaket som opprinnelig ble fattet av Fylkesmannen i Rogaland. Forbudet gjelder lokalitetane Øyren, Skarsteinane og sørsida av Reve hamn. Fylkesmannen i Rogaland har lagt ut en sak om vedtaket, og de skriver blant annet:

"I grunngjevinga frå DN dagsett 29.09 2005 vert det mellom anna peika på at dei aktuelle verna områda langs Jærkysten har internasjonal RAMSAR-status. Desse områda er allereie under press frå mange kantar. Det er også venta at talet på bølgesurfarar vil stige dei neste åra. I forbodsperioden frå 1. oktober - 31. mars finst det framleis mange gode surfeområde som kan nyttast fritt, til dømes Kvassheim sør, Refsnes, nord for Reve hamn, Hodne, Fuglingane, Bore sør, Buasanden, Bybergsanden, Hellestø nord, Regestranda, Tungenes. Utanom vinterperioden kan ein surfa fritt både i og utanfor fuglefredingsområda.

DN peikar på at det ikkje finst gode undersøkingar om effekten av bølgesurfing på sjøfugl. Derimot finst god generell dokumentasjon på at forstyrring av fugleliv verkar negativt inn på bestandane. Direktoratet meiner at i eit område med så stor friluftsaktivitet som på Jærstrendene må før-var-omsyn tilleggast stor vekt.

I avgjerda til DN er det og lagt vekt på at ein dispensasjon i denne saka lett vil skape uheldig presedens for eventuelle ny søknader om dispensasjon for same eller liknande aktivtetar i fuglefredningsområda."

Publisert 3. oktober 2005 kl 08.24
Sist oppdatert 3. oktober 2005 kl 08.33
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen