– Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål knyttet til retten til eget bilde, som jo er det vi og våre utøvere lever av. Vi må ha en avklaring på utlendingers rettigheter til sitt eget bilde i Norge, sier Henning Andersen til NRK sporten. Andersen er daglig leder i The Arctic Challenge. I forbindelse med Norges OL-søknad brukte det nå nedlagte selskapet Tromsø 2018 AS, uten å spørre, et bilde av brettproffen Andy Finch. Bildet var tatt i forbindelse med The Arctic Challenge i Tromsø.

Terje Håkonsens snowboard-selskap og Andy Finch krevde 350.000 i erstatning fra Tromsø 2018 AS, men tapte i to rettsinstanser. De endte med å måtte dekke saksomkostninger på til sammen 200.817 kroner. Nå har ankeutvalget i Høyesteretten sagt ja til å ta opp saken etter at amerikanske Finch selv har garantert for 125.000 kroner.

– Det at saken nå blir tatt opp er en stor seier for oss, jeg har lest at kun elleve prosent av ankesakene kommer opp i Høyesterett, sier daglig leder Henning Andersen i TAC til NRK.

Advokat Øystein Martin Sagen som representerer Tromsø 2018 mener på sin side at dommene i lagmannsretten og tingretten erriktige og vil prosedere det samme i Høyesteretten.

Joakim Marstrander, som fører saken på vegne av Finch og The Arctic Challenge mener i likhet med Høyesterett at saken har viktige prinsippielle interesser.

OL-søknadens bilde av Andy Finch var tatt av fotograf Yngve Olsen Sæbbe og trykket i 1000 eksemplarer og lagt ut på nett. TAC og Finch mener bildebruken var urettmessig, og viste til åndsverkloven og markedsføringsloven.