Arbeidsoppgavene til en skibrille er mange, og noen dager er de nærmest umulig å stå på ski uten. Skibrillen gir i hovedsak en beskyttelse for øynene i form av vær og vind, men også resten av ansiktet som blir dekket av brillene.   

Selv om folks ansikter ikke har forandres seg nevneverdig siden steinalderen, så har skibrillene (goggles) økt i størrelse de senere årene.