– Vi må sikre og ivareta Trysils bæreevne, og sørge for god balanse mellom heiskapasitet, restauranter og service og antall gjester som besøker oss, forklarer destinasjonsleder i Trysil Gudrun Sanaker Lohne.

I Trysils langsiktige planer er det inntegnet fire helt nye heiser. Den største og lengste av de blir en ny hovedheis som starter helt nede barneområdet ved Turistsenteret og opp til Hesten.