Oslo har hatt kuldegrader i en lengre periode, og på grunn av koronapandemien har trykket i marka blitt større enn vanlig.  

Det har gjort at kommunen flere steder, blant annet på Voldsløkka og Ola Narr, har hentet ned snø for å øke mulighetene i sentrale strøk.