Fredag ettermiddag ble det kjent at det er planlagt en større hytteutbygging på det populære frikjøringsområdet Kjelhovda i Hemsedal. Området beskrives som en lavterskel frikjøringstilbud, særlig brukt av familier. 

Skistar og destinasjonssjef i Hemsedal, Andreas Smith-Erichsen er derimot ikke negativt til utbyggingen, som han mener er uproblematisk for skianlegget.