– Det er en reell mulighet for at det blir vurdert avvikling av tilbudet i Nøstedhallen, bekrefter rådmann i Drammen kommune Nils Fredrik Wisløff til Drammens Tidene.

Husleien til Nøstedhallen stiger med 300.000 neste år og 600.000 året etter. I tillegg varsler flere tilstøtende kommuner om videre stønadskutt. Det ser møkt ut for Drammensungdommens innendørsmuligheter for in-line, skating og BMX-sykling. I august begynner prosessen med budsjettet for 2009.

Nøstedhallen har vært i hard vær tidligere, og nå må kampen de vant i 2005 taes opp igen. Dette er en "katastrofe" for ungdommen, uttaler Trond Bardalen (55) som er med i Nordbylia nærmiljøklubb og jobber frivillig med ungdommen i Nøstedhallen.