I serien Parkvesenet reiser noen av landets beste skatere til ulike parker på Østlandet. I løpet av de siste årene har Norge fått en god oppgang i antall parker, og særlig betongparker. I videoene nedenfor får du altså se noen av dem. I tillegg tar gjengen turen innom noen innehaller, som Skur 13 i Oslo. Her får med andre ord en god parkguide for noen av Østlandets beste parker.

Serien er laget av den meritterte skatefilmeren Per Christian «Pekka» Løvås, og er opprinnelig laget for Fri Flyts nedlagte søstermagasin, Playboard.