– Møtet vil fokusere på konkrete problemstillinger knyttet til politikk, finansiering, anlegg, utstyr, organisering og annet som muliggjør eller begrenser egenorganisert aktivitet, skriver Hatlem i møteinvitasjonen. 

Mandag 28. november kl. 18.00 inviterer han til åpent møte i Skur 13 på Filipstad i Oslo. Tidligere denne høsten ble det kjent at Venstre ønsker å bruke 50 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett til en ny organisasjon for egenorganisert idrett.

En slik organisasjon vil fatte bredt, og innenfor de fleste segmenter av egenorganisert idrett - alt fra streetdance, skateboard, ski, snowboard, bmx og surf - blant mye annet.

Se hele innkallelsen nedenfor:

Mandag 28. november kl. 18:00 blir det åpent møte om EGENORGANISERT IDRETT i SKUR 13 på Filipstad i Oslo.

Venstre har i sitt alternative statsbudsjett foreslått å bevilge 50 millioner kroner til en ny støtteorganisasjon for egenorganisert idrett. Dette er en unik mulighet som mange har ventet på i lang tid. Vi tar nå initiativ til et allmøte til støtte for forslaget, og for å se nærmere på hvordan en slik ordning kan utformes.

Program for kvelden:

  • Velkommen og innledning. Petter Hatlem, Oslo Skateboardforening

  • Hvorfor er det viktig å støtte egenorganisert idrett? Reidar Säfvenbom, NIH

  • Presentasjon fra hver idrett som er representert

  • Åpen diskusjon om forslaget og innspill ift videre politisk prosess

Møtet vil fokusere på konkrete problemstillinger knyttet til politikk, finansiering, anlegg, utstyr, organisering og annet som muliggjør eller begrenser egenorganisert aktivitet. Presentasjoner bør være på maks. 7 minutter. Selv om alle er invitert ber vi representanter for de respektive idrettene om å samle seg om ett innlegg.

Hvor lenge møtet varer avhenger naturligvis av hvor mange som kommer og hvor mye de måtte ha på hjertet. For å kunne fortsette praten utover så vil vi varsle en restaurant i nærheten om at det nok vil dukke opp en del folk der etter at møtet i SKUR 13 er ferdig.

De som ønsker å delta bes sende en e-post til undertegnede hvor en også lar oss vite om en ønsker taletid. 

Med vennlig hilsen,

Petter Hatlem

ph@osloskate.no