Det melder Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) på sine nettsider. Tall fra Snøskredvarslingen i Norge viser at ved utgangen av februar har 113 mennesker vært involvert i totalt 66 ulike skredhendelser. På samme tid i fjor vinter var 21 mennesker involvert i totalt 13 skredhendelser. Leder for Snøskredvarslingen i NVE, Rune Engeset, er bekymret:

– Vi oppfordrer at folk tar konservative valg, og at flere holder seg unna skredterreng på dager med ugunstig snødekke eller forhold.

Annonse

Flere meldinger

Samtidig sier Engeset til Fri Flyt at også antallet innmeldinger har økt markant, i takt med både enklere verktøy for rapportering, og lavere terskel for å si fra om skred.

– De fleste meldingene kommer inn til oss via RegObs. Men det er ikke lenge siden vi fikk informasjonen gjennom media, og derfor er det klart at også antallet meldinger har økt – og det er veldig bra! Mitt inntrykk er at folk blir stadig flinkere og ønsker kompetanse om snøskred, men samtidig øker også antallet folk som oppsøker skredterreng veldig, sier Engeset.

Så langt denne sesongen har ingen omkommet i snøskred i Norge, og de siste årene har antallet døde sunket, selv om antallet utøvere i upreparert terreng stadig øker. Mars og april er de månedene med flest ulykker og dødsfall i snøskred.

Stor trafikkøkning på varsom.no

– Det er selvsagt en veldig bra utvikling at antallet døde går ned. Men samtidig er det snakk om såpass få dødsfall per år at det skal ikke så mye til før situasjonen er en annen, sier Engeset, som avslører at trafikken på skredvarslingstjenesten varsom.no har økt med omtrent femti prosent for hver sesong siden de startet opp for fullt i 2013.

– Vi merker særlig tydelig at trafikken går opp for de regionene som har mest snø og de nyeste snøfallene. Da blir folk ivrige og sjekker skredvarselet. Det virker som folk er mer bevisste på snøskred og farene ved det enn tidligere, sier Engeset.