– Selv om det blir brattere nedover, trenger du ikke bli dårligere på ski. Du trenger ikke å zikk-zakke deg nedover, forsikrer Eirik Finseth, proff skikjører og vår instruktør i nettserien «Den perfekte svingen». Serien gir deg gode teknikktips, som hjelper deg til å bli en bedre og tryggere skikjører.

Våren er ofte en tid der snøen tillater brattere skikjøring enn ellers på vinteren. Finseth, som nok nettopp har fått bryne seg på betydelig brattere flanker enn dette, på tur med Field Productions i Alaska, er en real teknikkmester.