Vi har hatt flere skred i Sogndalsdalen som lenge var uavklart, helt til nå i ettermiddag, sier Per-Odd Grevsnes i Luster Røde Kors.

Det var tidlig mistanke om at det ikke var skiløpere i raset.
– Vi har snakket med fire skiløpere som kom ut av skredområdet. Skredene som har gått i Blåfjell-gryta var alle fjernutløst av én skiløper. Det er den etteretninga vi har, sier Grevsnes.
– Hva slags mannskaper ble satt inn i forbindelse med søket?
– Seaking. I tillegg til redningshunder og mannskaper fra Sogndal og Hafslo Røde Kors. Vi har ei skredgruppe på trappene i Sogndal som vi jobber med, men den er ikke operativ ennå.

Annonse

Tar forhåndsregler
På en vanlig lørdag i Hodlekve ville det nok vært en hel del flere skiløpere i det aktuelle området. Men både bruk av skredvarsling og det faktum at toppheisen i Sogndal Skisenter ikke var i drift i dag kan ha redusert antall skiløpere i det skredutsatte området.

– Folk følger nok med både på regobs og varsom. Det er selvsagt gledelig. Da tar folk sine forhåndsregler. Bollen på Blåfjell er veldig utsatt. Det var naturlige utløste skred i flere himmelretninger. Jeg er glad for at så mange skiløpere i området tar forhåndsregler når det er slike forhold.

Varsom.no melder faregrad 3 i området.