– Enten må vi satse og over tid investere i et enda bedre og effektivt anlegg. Eller så må vi bygge ned tilbudet og drifte det på dugnad. Det siste ønsker man ikke. Derfor satser vi sammen, fastslår Roger Bergersen og Lars Skjønnås, direktører i henholdsvis Forte Narvik og Narvikgården, som står bak og eier det nye eiendomsselskapet Narvikfjellet Eiendom AS og driftsselskapet Narvikfjellet AS.

I følge en pressemelding er det Forte som skyter inn kapital og blir hovedaksjonær, mens Narvikgården AS legger fire millioner kvadratmeter areal (4.000 dekar) samt eksisterende infrastruktur og eiendom inn i selskapet som får en egenkapital på 65 millioner kroner. Arealene selskapet overtar, tilsvarer omtrent 2/3 av Narvikhalvøya i størrelse.ForteNarvik er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik sommeren 2011. Formålet er å bidra til vekst i Narvikregionen.

Lars Skjønnås sier seg glad for at Forte går inn med frisk kapital.

– Narvikfjellet er som en uslipt diamant. Det er et flott fjell, med utsikt helt til Lofoten, og det midt i byen. Men hittil har man ikke klart å utnytte potensialet som ligger i å ha et slikt byfjell. Sammen med Forte har vi nå lagt planer som vil løfte fjellet som en motor i reiselivet sommer som vinter, sier Narvikgårdens direktør.

Narvik kommune, næringsliv og private har også bidratt betydelig gjennom prosjektet «Regulering og næringsutvikling i Narvikfjellet».

– For oss er flere arbeidsplasser og lokal verdiskaping avgjørende. Fjellet er en del av sjela til Narvik, og er viktig for bolyst, sier Roger Bergersen.

Forstudien som nå foreligger, antyder en utvikling i tre faser fremover, over 2-3 år, i følge pressemeldingen. 

Dersom alle tre fasene gjennomføres, handler det om investeringer til ca. 180 millioner kroner.

– Dette er pr. nå visjoner. Vi må gå gradvis fram. Vi må lykkes med en fase, for å finansiere og realisere den neste. Forstudien er nøktern om salg av hyttetomter, dette kan være ei oppside. Budsjettet beskriver en positiv kontantstrøm om noen år. Men det er mye hardt arbeid og flere faser før vi er der, sier Bergersen.

Både Forte og Narvikgården er åpen for andre investorer i det nye selskapet.

Oversikt fjellet vinter
Oversikt fjellet vinter

NARVIK: Fenomenale offpistmuligheter. Her ser du Tredjetoppen til venstre, Mørkholla i midten og toppen av heisanlegget til høyre. Foto: Rune Dahl