Oppdatert 19.40: iTromsø skriver at den siste savnede er funnet omkommet. Dermed er fem personer bekreftet døde i ulykken på fjellet Sorbmegaisa i Engenesdalen. Totalt seks personer, av et reisefølge på tolv, ble tatt i skredet. Alle i gruppa skal ha vært franskmenn og sveitsere. De som døde ble funnet under fem til seks meter snø, i skredet som skal være flere hundre meter bredt.

– Fem personer er bekreftet døde, fire sveitsiske og en fransk borger. En overlevende sveitsisk borger er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge, sykehuset melder at han er stabil, med moderate skader. Ingen er savnet lengre. Turfølget besto for øvrig av 1 fransk og 5 sveitsiske borgere. Starten av skredet er en kilometer bredt, flere skåler har kommet ned samtidig i flere sider. Utløst på ca. 1100 moh, lengde 5-600 meter bla over et vann, bredde i skredtunga ca 100 meter. Den siste personen som ble gravd fram lå på 6 meters dyp. Redningsaksjonen avsluttes nå, og det arbeides med identifisering og varsling av pårørende, forteller stabssjef i Troms politidistrikt, Anders Aspaas.

Annonse

Dermed har antallet omkomne i snøskred denne vinteren tatt et dramatisk og tragisk byks. Totalt sju personer har mistet livet i to forskjellige ulykker, som begge skjedde i Troms.

Oppdatert 18.23: Nettavisa iTromsø skriver at fire personer nå er bekreftet omkomet, og det letes fortsatt etter en person. En sender/ mottaker er lokalisert i snøskredet på fjellet Sorbmegaisa i Engenesdalen på grensen mellom Nordreisa kommune og Kåfjord kommune. Skredet skal være flere hundre meter langt og svært stort.

Oppdatert 17.21: Politiet har foreløpig fått informasjon om at en fransk og fem sveitsiske borgere er tatt av skredet. Pr. nå er en person gravd ut i live, to bekreftet døde, tre savnet, men lokalisert med skredsøkere under snøen. Det er nå ca. 30 personer i jobb i leteområdet.

I dag var det faregrad 3 -markert- over tregrensa i det aktuelle området, ifølge skredvarslingstjenesten varsom.no.

Politiet vet ikke nøyaktig hvilket fjell de tolv sveitserne og franskmennene var på, men ifølge VG er det sankk om Sorbmegaisafjellet. Politiet vet heller ikke om de var på en organisert tur, eller på egen hånd.

Oppdatert 17.06: Mannskaper fra forsvarets Cold Response-øvelse bidrar i leteaksjonen med syv Bell-helikopter, ett Sea King helikopter, fem hundeekvipasjer, to F16 fly og mannskaper. 

Oppdatert 16.35: Det er lokalisert fire skredsøkere under snøen i skredet. Det jobbes med å grave fram disse.

Oppdatert 16.15: En person er gravd fra, fra snømassene, og vedkommende er i live.

En gruppe på tolv personer fra Frankrike og Sveits var involvert i ulykken, som ble varslet ca klokken 14.30 i dag. Ulykken skjedde i Kåfjord kommune i Troms.

Ifølge en pressemelding fra Troms politidistrikt har alle tolv sender/ mottakerutstyr.

En hundeekvipasje fra politiet er i skredområdet og har startet søk, flere hunder og letemannskaper er på vei. Skredet ligger på ca 1000 moh, og letemannskapene fraktes inn i området med helikopter. Både ambulansehelikopter fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sea King redningshelikopter, ressurser fra Forsvaret, Røde Kors og Norske Redningshunder bistår.

Fri Flyt følger saken!