Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Forventningene er skyhøye til 12. november, avslutningen på FNs klimakonferanse for 2021 (COP26).

Annonse

To dager gjenstår av årets, om ikke tiårets, viktigste klimatoppmøte. Sammen har vi fortsatt mulighet til å begrense effektene av klimaendringene, men mulighetsrommet krymper raskt. 

Klimaendringene vil, og har allerede begynt, å gi svært katastrofale virkninger. Her hjemme har kortere og våtere vintre blitt selve symbolet på norske klimaendringer.

Forskning på de to klimanormalene 1961-1990 og 1991-2020 viser at den “norske” vinteren har blitt kortere- i Bodø estimeres det at vinteren har blitt 2 måneder kortere siden 1961, mens Tromsø og Oslo har begge fått redusert sin vinter med 3 uker.

Skal vi klare å redusere denne raske utviklingen, må vi være villig til å endre oss. Og fra Det internasjonale energibyrået (IEA) er tilbakemeldingen klar- skal vi klare å holde oss til målene i Parisavtalen må vi ikke utvikle nye kull-, olje- og gassreserver.  

Vår egen regjering derimot, har ikke håndhevet en politikk som støtter IEAs begjæring- det skal ikke sluttes å lete etter olje i Arktis. Men fortsetter vi å utvinne fossilt brensel i Arktis går vi ikke bare imot IEAs anbefalinger og et håp om å nå 1.5 gradersmålet, vi utsetter disse områdene og dens innbyggere for en utrolig høy risiko.

Økosystemet i Arktis er tett tilkoblet, så petroleumsaktivitet og potensielle ulykker som påvirker en del av det arktiske økosystemet negativt vil ha konsekvenser for hele det arktiske økosystemet.

Både EU og USA har de siste månedene vist at de beveger seg mot å stoppe oljeutvinning i arktiske områder - sist var EUs oppdaterte politikk til nordområdene som ble lagt frem rett før COP26. Norge, “land of the midnight sun” og hjemlandet til flere arktiske oppdagere og eventyrere, vil ikke. 

Og denne politikken blir lagt merke til. På andre dagen av COP26 ble statsminister Jonas Gahr Støre kåret til “dagens fossil” for hans videre støtte til norsk oljeboring i sårbare arktiske områder.

Paradoksalt ble han også utnevnt til leder for det internasjonale havpanelet, som skal jobbe for bærekraftig forvaltning av 100% av hav- og kystområder innen 2025. Skal Støre lede panelet og være en forkjemper for bærekraftig havforvaltning, må han gå frem som et godt eksempel og sørge for at Norge baserer sin økonomiske fremtid på bærekraftig havindustri- ikke videre oljeboring i Arktis.    

Uten politisk enighet og forpliktende, ambisiøse avtaler som styrer mot 1,5 graders målet kan vår hverdag drastisk endre seg.

Forskningsgruppen Climate Action Tracker presenterte tirsdag 9. november 2021 en ny rapport som oppga gapet mellom hva land har forpliktet seg til på nåværende tidspunkt og og hva som trengs for å nå klimamålene innen 2030. Verden er på vei mot et globalt gjennomsnitt temperaturøkning på 2,4 grader.

En slik økning vil gjøre at lammende hete er hverdagen til 1 milliard mennesker innen 2050. Det er derfor nødvendig at vi, som en del av vintersportmiljøet og elskere av natur, legger press på våre myndigheter og institusjoner slik at de ansvarliggjøres for sine aktiviteter slik at vi sammen kan holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Politikk gjenspeiler vårt samfunn- og vi som samfunn må tydelig si ifra at vi krever handling nå.