4.1 Opptur

Fra Myrdal Stasjon går man opp Myrdalen (husk å gå gjennom undergangen ved bebyggelsen og ikke over sporene). Etter ca. 1100 meter opp i dalen bikker man rett vest opp mot Urdshovd. Traseen følger sommerstien og man følger naturlige drag oppover.

Etter hvert flater terrenget noe ut før man går det siste henget opp på sørsiden av Urdshovd. Hvis man skal kjøre nordsiden av Urdshovd går man nordover, først ned på et bånd, og så opp på 1420. Den beste skikjøringen på nordsiden starter ofte på hylla på vestsiden av 1420.

Høydemeter:        600
Terrengklasse:     2
Bratthet:              25-30 grader
Faremoment:       Skred
Tidsforbruk:         2-3 timer

4.1.2 «Himalaya-traversen»

«Himalaya-traversen» er bindeleddet mellom Vatnahalsen, Myrdalen og Myrdal stasjon. Den går som et utgangspunkt langs Rallarvegen, men på vinteren vaskes veien ut, og passasjen blir en bratt travers.

På mykt føre, når det er enkelt å legge et spor i traversen, fremstår den bratt men kurant. På hardt føre derimot er det stor fare for utgliding. Et alternativ ved hardt føre kan være å ta av skiene og trampe spor med tuppen av støvelen.

4.1.3 «Balkongen»

«Balkongen» er forbindelsen mellom nordsiden av Urdshovd og Myrdalen. Ved endt nedkjøring fra Urdshovd kommen man til en flate der skogen begynner. Her holder man nordøst over (skivenstre) nedover i skogen, men pass på å komme på venstre side av klippebåndet på 750 moh.

En markant stein, skrånene mot venstre, markerer punktet man kommer på riktig side av klippebåndet. Kjør ned på nederste balkongen og traverser sørøstover og så sørover opp bjørkeskogen til furuskogen og videre opp i Myrdal. 

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Vatnahalsen her

4.2 Sørøstsiden

Hele sørøstsiden av Urdshovd har underholdende skiterreng med variasjoner og elementer. Tenderer mot mer krevende terreng jo lenger nord (ski venstre) man kommer på siden, og enklere terreng i området rundt der man gikk opp.

4.3 «Geitespranget»

«Geitespranget» går fra toppunktet på Urdshovd på 1445 og ned nordvestsiden ned til Ugjersdalen. Her er det flere mulige nedkjøringer, men pass på klippebånd og «blinde» soner. Den vanligste linja ned går langs vestsiden av markert ryggformasjon på 1245 og ned i Ugjersdalen. Dette er en eksponert side, med bratt kjøring i slutten.

Høydemeter:        600
Terrengklasse:     3
Bratthet:              45 grader
Faremoment:       Skred, klipper, utgliding

4.4 Nordsiden av Urdshovd

Denne nedkjøringen starter på hylla vest for 1420. Hold slakt ski venstre ned på flata på 1245. Derifra kan man velge litt forskjellige varianter inn i bolleformasjonen. Enten skivenstre inn i den svake renneformasjonen (4.4A). Dette er et bratt bekkefar med variert terreng. Vær obs på at det kan danne seg små skavler her.   

Eller slakt ski høyre opp på flankene (4.4B). Videre er det bare å følge på ned til flata ved skoggrensa. Hold deretter skihøyre nedover i skogen venstre for klippebåndet på 750 til den nederste hylla på ca. 720.

Derfra traverserer man sørøstover rundt Urdshovd og videre opp skogen tilbake til Myrdalen. Herifra kan man enten gå «Himalaya-traversen» tilbake til hotellet eller ta toget fra Myrdal stasjon.

Høydemeter:        ca. 700
Terrengklasse:     2
Bratthet:              30-40 grader
Faremoment:       Skred, blindt terreng

4.5 «Åpenbaringen»

Det var her alt begynte! «Åpenbaringen» starter på toppunktet på 1420. Følg ryggen slakt nordøst over. Ved ca. 1000 moh tar man østover ned henget ned i dalen. Dette er et leheng som samler mye snø på sørvestlig vindretning!

Nede på flata vender man nordover igjen (hardt venstre) ned i skogen til flata på ca. 700 moh. Vi anbefaler å stoppe her og gå opp igjen gjennom bjørkeskogen mot Myrdal stasjon. Herfra kan man enten gå «Himalaya-traversen» tilbake til hotellet hvis den er åpen, eller ta toget tilbake fra Myrdal stasjon. 

Høydemeter:        700
Terrengklasse:     2
Bratthet:              35 grader
Faremoment:       Skred (i siste halvdel)

4.6 Gravhalsen

Gravhalsen binder Myrdalen og Ugjersdalen sammen på sørsiden av Urdshovd, og kan være en fin overgang hvis man skal opp sørsiden av Bleienuten.

Høydemeter:         200
Terrengklasse:      2
Bratthet:               30+
Faremoment:        Skred