3.1  Opptur

Fra Myrdal stasjon går man rett sørover opp Myrdalen. Husk å gå gjennom undergangstunnellen ved bebyggelsen og ikke over sporene. I enden av Myrdalen ligger Baksabotn. Herifra går man rett vest opp på et lite platå hvor man dreier sørover og opp ryggen mot Baksafjellet.

Høydemeter:        750
Terrengklasse:     3
Bratthet:              35 grader
Faremoment:       Ras
Tidsforbruk:         3 timer 

3.2  «Nordøst`n»

«Nordøst`n er en fin flanke på 200 høydemeter. Kan være litt vanskelig å komme inn i, men oversiktelig og fin. For å komme inn kan det være greit å komme inn fra nord og skli inn under skavlen. Ren utgang.

Høydemeter:        200
Terrengklasse:     3
Bratthet:              40 grader
Faremoment:       Skred, skavlbrudd, fall og utgliding

3.3  «Søkket»

«Søkket» starter i skaret mellom 1593 og toppen av Baksafjellet. Slakt rullende inngang, og 300 høydemeter med relativt bratt, men forutsigbar kjøring.

Høydemeter:         300
Terrengklasse:      3
Bratthet:               ca. 45 grader
Faremoment:        Skred, fall

3.4  «Styggbratta»

Den nordvestvendte siden i midten av bollen er noe av det bratteste man kan kjøre på Vatnahalsen. Linja går fra toppunktet på Baksafjellet og i rett fallinje ned i Baksabotn. For å komme inn kan det være greit å kjøre rundt toppen sør for toppunktet og inn i fallretningen. 

Høydemeter:        400
Terrengklasse:     3
Bratthet:               50 grader
Faremomenter:    Skred og fall

3.5  «Jakten på kjærligheten»

«Jakten på kjærligheten» er den vestvendte siden på Baksafjellet. Siden krever mye snø, og det er ofte helt nødvendig å ha en klar formening om hvordan man skal navigere ned siden.

Høydemeter:        350
Terrengklasse:      3
Bratthet:               45 grader
Faremomenter:    Skred, fall, «miste linja»