1.1  Opptur

Fra hotellet følger man Rallarvegen ned til Reinungavtnet. Hvis isen er trygg kan man krysse vannet over til hyttefeltet, alternativt må man krysse ved demningen over Kjosfossen.

Man går gjennom hyttefeltet og følger i all hovedsak DNT-stien opp til vannet på ca. 1030 moh, derifra dreier man øst langs sommerstien og krysser Matredalen. Vær obs på at nedkjøringen til Matredalen har et lite parti over 30 grader. Så er det bare å følge på opp Svartebotn, og fra ca. 1300 moh er det greit å holde litt nordøstlig retning for å unngå det skredutsatte topphenget.

Det er også mulig å gå opp Grovadøla til Martredalen, men dette er et dypt bekkefar og en potensiell terrengfelle. Pass på svake snøbroer!

Høydemeter:        ca. 800
Terrengklasse:     1-2
Bratthet:              20-25 grader
Faremoment:       Skredutsatt toppheng (hold nordøst over i toppen)
Tidsbruk:             3,5 t 

1.2  Kvanntjørnnuten

For å komme til Kvanntjørnnuten følger man normalveien opp til vannet på ca. 1030 moh. Derifra går man nordvestover opp til topppunktet. Nedkjøringen følger oppstigningen (1.2A). Alternativt kan man legge seg litt ski venstre til punkt 1211 og ned elveformasjonen (1.2B). Utgangen går enten via hyttefeltet eller via Reinungastølen.

Høydemeter:       ca. 500
Terrengklasse:    1
Bratthet:             20 grader
Faremoment:      Unngå å komme for lavt i Matredalen. Terrengfelle 

1.3  Svartebotn til Stølen

Nedkjøringen går øst for elveformasjonene ned til Reinungastølen. Pass på det langsgående vindhullet som dannes midt i siden. Fra stølen krysser man myra sørover. Der det tipper kjører man ca. 50 høydemeter litt ski høyre ned til en liten flate før man dreier sørøstover (ski venstre) inn i uthogd trase ned til Reinungavatnet.

Høydemeter:        ca. 800
Terrengklasse:     1
Bratthet:              20-25 grader
Faremoment:       Topphenget og henget ned mot stølen kan være skredutsatt. Bekkedaler.

1.4  Kastdalen «James Bond løypa»

En artig variant på Tarven kan være Kastdalen lengst øst i massivet. En relativt bred og enkel renneformasjon som ofte samler god snø. Følg normalveien opp, drei så sørøstlig forbi Storebotn og så sørlig ned i renna øst for Reinsnosi (1363). Følg så renna ned til tregrensa og hold ski høyre gjennom skogen ned til vannet.

Høydemeter:        800
Terrengklasse:     2
Bratthet:              25-30 grader
Faremoment:       Utløpsoner og bratt, litt trang skog i bunn

1.5  Østsiden «ByBy»

Øst for Tarven går det en fin og relativt bratt linje ned i Fretheimsdalen. For å finne inngangen går man til 1607. Derifra kjører man slakt sørøst ned til det lille skaret som markerer selve inngangen. Vær forsiktig med skavlen som henger ski høyre for inngangen! Kjør mot liten flate midt i nedfarten, og hold ski høyre for flata ned i dalen. Det kan være hensiktsmessig å starte traversen ut dalen herifra for å unngå krevende terreng i bunn og forenkle turen ut.

Høydemeter:        ca. 600
Terrengklasse:     2
Bratthet:              35-37 grader
Faremomenter:    Skavl skihøyre for inngangen. Generell skredfare og utglidning.