5.1  Opptur

Bleienuten kan nåes fra tre kanter. Enten går man opp østsiden der man kjører ned. Denne turen opp er oversiktlig, men turen går i mulig eksponert skredtereng. Alternativt kan man gå til bandet sør for Urdshovd på 1369 og hold slakt til venstre ned Gravhalsen (ca. 30 grader). Derifra går man opp sørøst ryggen på Bleienuten til toppunktet. Det tredje alternativet går fra Uppsete nordøstover til Jernhusvatnet og videre opp til Bleienuten.

Høydemeter:        500-600 (avhengig av rutevalg)
Terrengklasse:     2
Bratthet:              35 grader
Faremoment:       Skred

5.1.2 Opp sørsiden

Hvis man ønsker en slakere vei opp til Bleienuten kan man gå sørsiden fra toppen av Ugjersdalen. Man må da først opp på bandet sør for Urdshovd og kjøre ned Gravhalsen. Derfra følger man ryggen opp mot 1320 og videre nordover til toppunktet på Bleienuten. 

5.1.3 Opp sørvestsiden fra Uppsete

En siste alternativ vei til Bleienuten er sørvest siden opp fra Uppsete. Ta morgentoget til Uppsete og gå den slake dalen opp til Jernhusvatnet. Derfra er det bare å følge stigningene opp til Bleienuten.

5.2  Bleienuten «Directissimo»

Alle nedkjøringene på Bleienuten går på østsiden av fjellet. Store formasjoner og eventyrlig cruising, kombinert med litt brattere heng, gjør denne siden til en klassiker når forholdene tilsier det. Det er flere alternative innganger fra toppen, og husk at topphenget er ganske bratt og rullende med potensielle skavler. Videre kan man velge om man legger seg på flankene eller i de mange formasjonene ned mot Ugjersdalen. NB! Pass på å treffe Ugjersdalen overfor tregrensa for å ikke treffe klippebåndet i enden av Ugjersdalen.

Høydemeter:         650
Terrengklasse:      3
Bratthet:               35 grader (40 i topphenget)
Faremoment:        Skred, utgliding

5.3  «Høyre flanke»

Den sørlige delen av østsiden på Bleienuten samler potensielt store snømengder. Særlig når været kommer fra sørvest. Dette åpner for mye fin skikjøring, men også stor skredfare. Vær konservativ og unngå disse aspektene de første dagene etter snøfall.

Høydemeter:         600
Terrengklasse:      3
Bratthet:               37 grader
Faremoment:        Skred

5.4  Pekkski

«Pekkski» er en alternativ linje skivenstre for «Directissimo». Her er det fine formasjoner som samler godt med snø, men det er viktig å ikke komme for langt ski venstre der Ugjersdalen åpner seg. Der er det et klippebånd på oversiden av Kårdalsli som ofte kan være vanskelig å forsere. På gode forhold er det derimot mulig å komme gjennom dette klippebåndet på enkelte steder.

Høydemeter:         ca. 700
Terrengklasse:      3
Bratthet:               ca. 35 grader
Faremoment:        Skred 

5.5 «Killingen» (nedkjøring til Kårdal)

Når forholdene tillater det kan nedkjøringen til Kårdal være en fin vei ut av Ugjersdalen. Kjør på østsiden av elva ned til du kan krysse elven og svinge nordover inn under klippebåndet. Fortsett forbi fossen og klippebåndet over fossen før man slipper seg ned fossen (ved mye snø) eller inn i skogen skivenstre for fossen. Det kan være litt mikronavigering i bunn for å komme helt ned til Kårdal. Herifra kan man enten gå ned til Blomheller stasjon og ta toget opp igjen (ca. 3 km), eller gå sørover opp Myrdalsvingene tilbake til hotellet. NB! Husk at «Himalaya-traversen» på toppen av svingene kan være krevende å passere.

Høydemeter:        ca. 200
Terrengklasse:     2
Bratthet:              25 grader
Faremoment:       Bekkefar, lite snø