Altså ideelt for bratte toppturar der renna ned har alt fokus, og felletraskinga berre er for å halde varmen mellom droppa. Vetle Geisdalen har vore og er arena for både rando-og stupkøyringskonkurransar.

Vi minnar ellers på at ein reknar alle heng over 10 meters høgd som skredterreng om det er bratt nok!

Opptura

Gå som mot Geisdalsnosi, og opp over skoggrensa. For å komme opp på Vetlegeisdalshalsane, som er ryggen mot vest heiter samstundes som ein studerer linjer kan ein gå inn heile dalen og opp innerst i botnen.

Ellers kan ein også ta av vestover opp ein kort (150 høgdemeter) rygg frå litt før vatnet. Vestsida av dalen vert stort sett brattare jo lengre nord ein kjem.

  • Når: November–april
  • Himmelretning: A
  • Farar: Skred, stein, skavlar, slå kneet i nasen
  • Tips: Om du er på minigolfing, start med slakt og trygt terreng for å kjenne på snøen

Sjekk ut flere flotte toppturer du kan gå i Sogn og Jølster her