Ned: Ta utgangspunkt i sporet opp. De første 250 høydemeterne er oppvarming, før det bratte henget ned mot hytta. Så kommer en flate, før du kan kjøre ned igjen mot Vårstølen.

  • Trygg topptur: Mulighet for god snø i sikkert terreng. 
  • Læringspunkt: Finn den beste linja for mest mulig skikjøring ned. 
  • Fare: Skavl på toppen, risiko for fjernutløsning av skred i bakkene over hyttene.