Normalveg E1, LV

Om ein følgjer ruta mot Grøndalseggi er ein også på veg til Asbjørnsnosi. På litt over 1200 moh går ein sørover over ryggen og traverserer ei side inn og litt ned i Vetle Grøndalen.

Gå omlag til vatnet på 1244 moh og gå sørover i småterreng mot Buskrednovi, drei så austover mot toppen av Asbjørnsnosi.

Nedatt same veg, om ein ikkje har taxi-pengar, eventuelt litt brattare variant frå toppen mot Vetle Grøndalen. 

  • Lengd: 4–8 timar
  • Når: November–mai
  • Farar: Skred/terrengfelle i traversen, orienteringsvanskar 
  • Himmelretning: A, S, N, V
  • Lengde nedkøyring: 1300 høgdemeter med litt opp og ned
  • Brattaste punkt: 32 grader (1200 moh), gjennom traversen inn i Vetle Grøndalen.
  • Tips: Asbjørnsnosi har tre-fire flotte sider å utforske, med snøsikker og flott skikøyring. Fjellet kan nåast som en lang tur frå Sogn skisenter, eller fra stølane frå søraust og fjellvegar i aust.
  • Vanskegrad: Litt vanskeleg. Litt brattare med smale passasjar, tettare skog  eller trangare terreng. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Finn flere turbeskrivelser av flotte toppturer du kan gå i Sogn og Jostedalen her

Frå Toppturar i Sogn.