Atkomst/parkering: Parker ved gården Venås innerst i Måndalen. 

Opp 3.12.1 Østflanken  

Følg bomveien til Venåssetra (2,5km). Fortsett rett vest over en myr, kryss Stavvasselva og ta sikte på den store østvendte botnen på Øspetind.

Botnen har en jevnt stigende bratthet og det er brattest ved toppen med ca 35 grader. Fra flaten ved ca 900 moh er det vanlig å trekke ut mot nordøstryggen for å få den tryggete ruten i forhold til skred.

Selve toppen er ofte snøfri og det er vanlig å sette igjen skia noen meter under toppen.

Tid: Middels 4-7 timer

Høydemetre: 1030 høydemeter

Lengde: 6 km

Bratteste parti: 35 grader 1180 – 1228 moh

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på at sørøstryggen og nordøstryggen danner lesider fra henholdvis sørlige og nordlige vinder. Etter snøfall og vind er det tryggest å følge nordøstryggen.

Utglidning. Selve toppen ofte er snøfri og at de siste meterne kan være bar klippe og hardpakket, gammel snø. 

Vind. De øverste meterne er bratte og det kan være isete underlag. Ved kraftig vind bør man vurdere om det er lurt å gå helt opp på toppeggen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Øspetinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
De fleste velger å skli eller gå litt ned ryggen før de tar inn i Østflanken. Alternativt bare hoppe rett inn.. Foto: Einar Engdal

Ned 3.12.1: Østflanken (normalveien) /E1 / GV

Rett ned Østflanken gir jevnt 30 grader bratt kjøring. Fra den store flaten på ca 900 moh følges vanligvis sporene fra turen opp. Om du tar for langt sør kommer du borti terreng som blir brattere.

Når: Desember - mai. 

Faremomenter: Skred. Vær spesielt kritisk til snøen fra ryggen og ned i selve botnen. Har det kommet snøvær fra nordvest er dette sannsynligvis et leheng.

Himmelretning: Øst

Høydemetre: 1000 høydemeter

Bratteste parti: 33 – 35 grader 200 m. (1228 moh– 1020 moh)

Tips: Østflanken holder normalt lenge på løssnøen. God soltint vårsnø får man hovedsakelig tidlig på dagen. Start tidlig om du vil ha sol inn i flanken på nedfarten.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Storbua

Ned 3.12.2: Sørflanken / E2 / V

Fra toppen strekker Sørflanken seg 400 høydemeter ned mot Øspevatnet. Flanken er jevnt bratt (33 – 40 grader) uten særlig terreng. Det er også mulig å finne brattere parti på begge sider av flanken.

Fra Øspevatnet er terrenget slakt, men byr på fin kjøring ned Ådalen, til man finner sporene fra oppturen ved Stavvasselva.

Når: Januar – april. 

Faremomenter: Skred. Det forutsettes stabile snøforhold for å kjøre her på vintersnø.

Himmelretning: Sør, øst

Lengde nedkjøring: 1000 høydemeter

Bratteste parti: 35 – 40 grader 1228 – 940 moh

Tips: Anbefales kjørt på soltint vårsnø. Midtvinters bør du ha spesielt stabile snøforhold. 

Om det ikke er forhold i Sørflanken kan det fortsatt være fint i Østflanken.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen