Atkomst/parkering: Parker ved Isfjorden stadion.

Opp 2.30.1 Normalveien 

Følg traktorvei som går opp lia sørøst for fotballbanen. Se på kartet for å finne den som går høyest opp. Når traktorveien slutter, åpner skogen seg. Følg terrenget øst for punkt 491 moh og skrå ut mot nordøstryggen. Følg denne til topps.

Tid: Kort 1-3 timer

Høydemetre: 800 hm

Lengde: 3,5 km

Bratteste parti: Noen mindre heng på 30 – 35 grader mellom 360 og 560 moh

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Ned 2.30.1 Nordøstryggen  / E1 / LV

Hele nordøstsiden på fjellet er i hovedsak moderat og lekent kjøreterreng, I nedre del er det flere partier med plantefelt som gjør det vanskelig å kjøre utenom skogsveiene.

Den nedfarten som gir mest åpen skog følger terrenget litt øst for oppturen. Du kommer da ned på Ytterli (ca 600 m øst for parkeringen)

Når: Januar – mars. 

Faremomenter: Skred. Noen mindre brattheng i åpninger i skogen kan gi mulighet for mindre skred ved høy skredfare.

Himmelretning: Nordøst

Lengde nedkjøring: 800 m

Bratteste parti: Noen mindre heng på 30 – 35 grader mellom 360 og 560 moh

Tips: Dette kan være et godt turalternativ dersom du er usikker på om du vil få sikt høyere til fjells. Pass på at det er nok snø lavt nede. Nedfarten er finest når det er en god såle og mye snø. 

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen

Litlehesten-Toppturer-i-Romsdalen-2
På dager med mye snø eller snøvær kan det være fint å gå runder i skogen mot Litlehesten. Foto: Einar Engdal