Det er ikke mye høydeforskjell mellom de tre toppene og alle kan greit gjøres på en dag. Dette er en flott liten toppturtravers som kombinerer tre små topper med mye god skikjøring. En god intro til toppturtraverenes eventyrlige verden.

Atkomst/parkering: Parker ved gården Venås innerst i Måndalen. 

Opp 3.13.1 Østflanken  

Følg bomveien mot Venåssetra ca 0,8 km, du vil da se en traktorvei som går inn i skogen over et jorde. Ta sikte på denne og følg traktorveien mot nordvest.

Etter at traktorveien krysser en elv etter ca 0,6 km tar du av opp gjennom skogen til myra N for Gjerdeknausen. Herfra dreier man NØ og følger slakeste vei i terrenget til man er over skoggrensen.

Videre rundes SØ ryggen på søndre Blåtind i lett terreng og opp til skaret mellom søndre og midtre topp. Fra skaret og opp er det ofte avblåst og hardt. Det er den sørligste toppen som er den høyeste.

Tid: Middels 3-5 timer

Himmelretning: 900 hm

Lengde: 4,3 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader korte parti i skogen og mot toppen.

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på mindre heng i tregrensen og det siste henget før toppen. Kort tid etter snøfall og vind fra vest kan toppartiet være utsatt.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Blåtindane-Toppturer-i-Romsdalen-2
Blåtindane og Øspetinden midt i bildet.

Ned 3.13.1 Østflanken (normalveien) / E1 / GV

Rett øst for den høyete toppen er det bratt. Det fineste terrenget o g den beste snøen finner man ofte i dal-formasjonene som dannes i forlengelsen av skarene mellom de tre toppene. Her er snøen ofte mindre vindpåvirket.

Herfra kan man enten følge sporene fra turen opp eller man kan kjøre helt ned til dalbunnen dersom snøen er fin. Da må man traversere langs elva tilbake og ut dalen (noen bratte passasjer), videre tilbake rundt ryggen og komme inn på traktorvei litt øst for den man gikk opp. Litt bratt og tett skog..

Når: Desember - mai. 

Faremomenter: Skred. Vær spesielt kritisk til snøen fra ryggen og ned i selve botnen. Har det kommet snøvær fra nordvest er dette sannsynligvis et leheng.

Himmelretning: Øst

Legde nedkjøring: 900 høydemeter

Bratteste parti: 30 – 35 grader Passasjer langs elva og i skogen

Tips: Østflanken holder normalt lenge på løssnøen. Det er flere rygger og dalformasjoner som vil gi valgmuligheter i forhold til vind og solpåvirkning. God soltint vårsnø får man hovedsakelig tidlig på dagen så her er det lurt å starte tidlig om du vil ha sol inn i flanken på nedfarten.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen