Kyrkjetaket og Romsdalen leverte fine forhold i november 2020.