Tømtekleivene er veldig kupert og til tider bratt. Her finnes et særs spennende biotopisk mangfold, med urskog og mosekledd underskog. Dette byr på uante muligheter så snart det finnes rim på bakken.

Et godt tips til å spotte potensielt gode nedfarter i nærområdet er å lese seg opp på urskogsutbredelsen, og ta utgangspunkt i det.