Ok, Bård. Tenk positive tanker.

Det kommer til å snø snart. Det er liksom nødt til det.