Fra: Henning Reinton <henning@friflyt.no>
Dato: onsdag 9. januar 2019 13:35
Til: Brynjar Åmot <brynjar@friflyt.no>
Emne: saken om prosjekt X, en start

Brynjar! Sitter og skal skrive saken om Prosjekt X, men veit ikke helt hvordan jeg skal gripe det an. Litt personlig historikk fra 2012: Før jeg begynte i Fri Flyt, lovet jeg meg sjøl én ting: Jeg skulle aldri skrive om hemmelig skikjøring. Det syntes jeg var det teiteste som fantes i et magasin. Enten fikk man skrive hvor det var, eller så fikk man la vær. Du skal jo snart forlate skuta. Kjenner du igjen følelsen av å bryte en regel du har satt for deg sjøl?