Torsdag lanserte Norges Geotekniske Institutt (NGI) den nye mobilappen «Bratt». Med applikasjonen, som foreløpig finnes på Iphone og Ipad, får du tilgang til helningskart over hele Norge, og din egen posisjon. Dermed kan du lettere manøvrere deg etter de tryggeste fjellsidene på tur.

– Vi vet at terrenghelninger har veldig mye å si for sannsynligheten for å bli tatt i skred. Hvor du ferdes er den viktigste faktoren. Da er denne et godt hjelpemiddel både i planleggingen og når du er ute på turen, sier skredekspert og seniorspesialist i NGI, Kjetil Brattlien.

Annonse

Applikasjonen fungerer slik at den finner plasseringen din, og viser terreng mellom 20-30 grader med grønn, mens terreng over 30 grader blir gradvis rødere (se bildet nedenfor for illustrasjon). Du kan også laste ned kartet offline, og rotere det med kompassretningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NGI Bratt_app
NGI Bratt_app

HELNINGER: På kartet til høyre ser du hvordan helningene gradvis skifter farge. Foto: NGI

Terreng som er 30 grader eller brattere kan være skredfarlig, mens man stort sett er trygg i terreng som er slakere. Derfor oppfordrer heller applikasjonen til å finne de slakere fjellsidene.

– Det terrenget er ofte veldig morsomt å leke på ski i, og de aller fleste kjører finest på ski og får størst skiglede i terrenget som er mellom 20-30 grader. 

Brattlien sier det svært ofte er fokus på hva du ikke kan gjøre i fjellet. Nå vil de heller vise hvor du kan finne fin skikjøring. 

– Tradisjonelt er det lett å si og vise hva som er farlig. På skredkurs er det fokus på farlig terreng, snødekke og vær. Nå prøver vi heller å vise hva du skal gjøre.

– Hva gjør applikasjonen til et godt verktøy for topptur-folk?

– Det er viktig å vite hvor bratt terrenget er når du planlegger eller gjennomfører turer. Med stedsfunksjonen kan du enklere velge bort bratt og skredfarlig terreng, og heller oppsøke terreng som er tryggere, sier Brattlien.

Han understreker at alle som ferdes i fjellet må lese varslingen på Varsom.no før man drar på tur. Den nye applikasjonen holder altså ikke som eneste redskap i fjellet, men er et godt tilleggsverktøy, ifølge Brattlien.

– Noen dager er det så skredfarlig at man må holde seg helt unna bratt terreng og utløpsområdet for snøskred. Dessuten må alle som kjører på ski ha med seg spade, skredsøker og søkestang. 

Kartet som brukes i applikasjonen har tidligere vært tilgjengelig på skredkart.ngi.no, og har ofte vært brukt ved at folk tar med seg papirkopier ut i fjellet.

– Nå er det altså digitalt, og du kan dessuten bruke det overalt med offlinefunksjonen.

Applikasjonen heter altså «Bratt», og er tilgjengelig i App Store fra nå.