Oppdalingen Øyvind Mæhle er stisyklisten som egentlig ikke har vunnet noe som helst, men han er likevel en av stisyklingsmiljøets mest kjente og omtalte figurer. Årsaken til det er først og fremst Nett TV-serien Øyvinds enduroskole, en av Fri Flyt TVs største suksesser noensinne.

I Fri Flyts sommerutgave finner du et dybdeintervju med både Øyvind Mæhle og Braaap-mannen, men som i alle slike portrettintervjuer er det en del stoff som ikke blir med. Slikt upublisert materiale skal egentlig ikke offentliggjøres, men vi gjør herved et presseetisk unntak for en av sykkelsportens mest frittalende figurer (både de utelatte sitatene og TV-serien i sin helhet finner du under):