Skredkonferansen, som i 2019 er lagt til Voss, er et felles nordisk tiltak og arrangeres annethvert år av Fri Flyt i samarbeid med DNT, Røde Kors, Norskred og NGI. 

Skredkonferansens formål er å skape en arena for å dele meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng og å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge.

Annonse

Målgruppa er studenter, fjellguider, entusiaster, forskere og alle med interesse for skred og ferdsel i vinterfjellet. 

Skredkonferansen trekker også fagfolk og foreninger fra nabolandene. Det er enda lenge til den avholdes i november, men invitasjonen er høyaktuell nå etter en vinter der snøskredulykker har rammet hele Skandinavia og Finland.

Forrige gang skredkonferansen ble arrangert var i 2017. Da var den på Åndalsnes. 

Relevant og praktisk lokasjon
I år går skredkonferansen fra 1. til 3. november på Fleischer’s hotell på Voss. Destinasjonen er ikke tilfeldig valgt.

– Bergensbanen knytter øst med vest på en klimavennlig reisemåte. Det gjør Voss til et selvsagt konferansested. I tillegg har Vossabygda sjarme med ekte fjell-atmosfære og mange lokale skiløpere som jeg håper vil delta på konferansen, sier Steinar Hustoft, som er med i programkomiteen for konferansen.

Fagfolk bak programmet
Det er satt ned en komité med medlemmer fra alle arrangørorganisasjonene for å sikre innlegg og punkter på programmet. 

Hustoft er utdannet geolog og jobber nå som tindevegleder og fjellguide. Han bor på Voss og er ansatt som skredobservatør for NVE i regionen. Det betyr at han går ut i fjellet minst en gang i uka og gjør observasjoner og vurderinger i snøen. Disse føres opp i et system og gjøres tilgjengelige på skredvarslingen varsom.no slik at den som skal ferdes i fjellet har et kyndig skredvarsel å orientere seg etter. Denne fagkunnskapen er grunnen til at Hustoft er med i programkomitéen for årets konferanse.

–  Jeg forventer at vi får satt opp et program som favner alle. Skredkonferansen har hatt stor fokus på ferdsel i forbindelse med friluftsliv; det ønsker jeg at den fortsatt skal ha. Samtidig er det viktig å ivareta et faglig utviklende innhold for det økende antallet yrkesutøvere i skredfaget, sier Hustoft.

Har du noen spesielle tips eller ønsker til hva du vil se? Send en E-post til post@skredkonferansen.no 

Ikke bare for toppturister og frikjørere
I tillegg til skiløpere på topptur, viser denne vinteren at snøskuterkjørere er ekstra utsatt for snøskred. Det har også vært en dødsulykke etter at anleggsmaskiner ble begravd i skred. Derfor er Hustoft klar på hva han mener skal være prioriteringene i sikring mot snøskred.

– Bebyggelse. Folk må kunne være trygge når frokosten inntas på kjøkkenet. Vi har fortsatt mye bebyggelse som ligger utsatt til for skred. Dernest offentlig vei. Arbeidet med menneskelige faktorer må få mer oppmerksomhet, ikke bare i friluftsliv og skiløping, sier Hustoft.

– Også organisasjoner med virksomhet i skredterreng må øke sin kunnskap og oppmerksomhet på ferdsel i skredterreng. Ansatte på arbeid skal ikke utsettes for livsfare uten at de selv vet det, sier han.

Ønsker du å delta? Da må du melde deg på. Billettene til konferansen er tilgjengelige på https://www.friflytbestill.no/arrangement/skredkonferansen

Sørgelig aktuell
Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT, representerer en annen type organisasjon: for de som ferdes i fjellet. Hun har vært med på å arrangere tidligere skredkonferanser, og understreker behovet for en felles arena som samler både frivillige og profesjonelle, og at forskjellige grupper kommer og bidrar og deler erfaringer. 

– Både skikjørere og snøskuterbrukere må ha en bevisst holdning til sikkerhet på tur. For de som er mye på topptur, anbefaler vi å være bevisst på hvor man legger turen. Vit at du legger den i terreng som er tilpassa vær og forhold. Det gjelder det å finne de fineste sidene, samtidig som man ferdes trygt. Bruk god tid på å lese på varsom.no i forkant. Sikkerhet er det viktigste på en slik tur. Det er veldig aktuelt i et slikt år, sier Planke.

Nordisk konferanse om Snøskred og friluftsliv

  • Hvor: Voss
  • Når: 1.-3. november 2019
  • Hva: Bransjekonferanse som arrangeres annethvert år av NGI, DNT, Røde Kors og FriFlyt. Sist arrangert på Åndalsnes i 2017
  • Hvem: Alt fra skredvarslere, skredforskere og akademikere, nødetater og offentlige instanser, fjellførere og sertifiserte guider til vanlige skientusiaster og toppturister
  • Hvorfor: Skape en profesjonell og sosial arena der deltakere fra ulike miljøer kan treffes og utveksle forskning, erfaringer og meninger
  • Hjemmeside