Sju mennesker omkom i snøskred i Troms denne vinteren, av totalt elleve i hele Norge, i det som ble det verste skredvinteren på mange år. Nå går 70 aktører i reiselivet i Troms sammen for å hindre skredulykkene.

– Vi vil styrke samarbeidet mellom reiseliv, fagmiljøene, kommuner og andre, blant annet gjennom et felles fora og møteplasser, Dette er etterspurt av alle miljøene. Vi vil også øke kunnskapen om toppturgjestene i Troms, og gi mer og bedre informasjon om eksisterende varsler og informasjon i reiselivsnæringen. Blant flere tiltak som kom fram etter vårt første møte, vil jeg trekke fram disse som viktigst.