– Etter å ha diskutert ulike alternativer for trygg nedfart, konkluderte vi med at sannsynligheten for at et tilsvarende svakt lag kunne ligge også i det bratte henget vi måtte passere på vei ned, og også muligens på nordsiden av Nyheitind. Altså konkluderte vi med at helikopter var eneste fornuftige mulighet, slik situasjonen hadde utviklet seg, skriver en av medlemmene i turfølget i denne rapporten, som ble publisert på varsom.no i dag.

LES OGSÅ: Gravde Emil ut av skredet

Annonse

Fjernutløst

Gruppa hadde studert skredvarselet på forhånd, de gravde flere snøprofiler, og de gjorde bevisste veivalg for å unngå skredterreng på vei opp. De konkluderer med at kjempeskredet ble fjernutløst av dem selv.

– Etter noen få sekunder ser vi at et flakskred løsner noen hundre meter til høyre (øst) for oss, og gradvis sprer seg utover og oppover slik at til slutt nesten hele fjellsiden raser ut, først mot høyre (øst), så tilbake mot oss og til venstre for der det løsnet først. Siden vi sto på en ryggformasjon som var slakere enn 30 grader, nådde ikke skredet oss der vi sto, men skredet ble så stort og det hele gikk så fort at vi slett ikke følte oss trygge i det vi ser hele fjellsiden løsner og ender opp helt nede i dalen på vannet. Det virker svært sannsynlig at skredet ble fjernutløst av oss og at bruddet i det svake snølaget under nysnøen spredde seg ut over hele fjellsiden til høyre (Øst) for oss. Det var virkelig skremmende å se hvor store krefter som ble satt i sving på så kort tid. Etter drønnet gikk det hele nesten lydløst for seg, skriver de i rapporten.

Flere skred

Det ble meldt om flere snøskred i Romsdalsfjella på påskeaften, og fra toppturentusiast Egil Gjølme har vi fått tilsendt noen bilder som forteller en dramatisk historie med en ukjent hovedperson på topptur alene på Søre Klauva ved Isfjorden. Disse bildene ble tatt påskeaften:

NESTENULYKKE: Bildene fra venstre: 1. Gjølme og turkameratene ser et skispor som går rett inn i et stort snøskred i eksponert terreng. 2. De begynner umiddelbart å søke i skredmassen. Skredtunga nederst er av den store sorten. 3. Etter kort tid finner de dette knekte skiparet i skredsnøen – og ingen personer. Foto: Egil Gjølme.

Bekymret for alle nestenulykkene

Etter ei påske med mange skred og flere nestenulykker – men ingen dødsfall – er skredvarslingstjenesten varsom.no bekymret for nestenulykkene, selv om de mener nordmenn har blitt flinkere til å forholde seg til skredutfordringene de siste årene.

– Samlet eksponeringstid i skredterreng har eksplodert det siste tiåret. Snøskredvarslingen utgir daglig varsler for store deler av Norge. Vi opplever at varslene blir mye brukt og media er blitt flinke til å omtale varslene og varslet faregrad med gode råd til publikum. Vårt inntrykk er også at kunnskapsnivået er hevet betraktelig hos nordmenn de siste årene. Likevel er vi bekymret for alle nestenulykkene. Ofte er det kun tilfeldigheter som skiller nestenulykker fra dødsulykker. Alle som ferdes i skredterreng utsetter seg for snøskredfare, og det er fortsatt mange som gjør dette uten tilstrekkelig kompetanse, erfaring eller informasjon, skriver varsom.no i dette sammendraget etter årets påske.