Forskeren ved Center for Avalanche Research and Education ved UiT Norges Arktiske Universitet holdt et av de første foredragene på Skredkonferansen 2021 på Gol, der 200 mennesker er samlet for å diskutere skred. 

Gerit Pfuhl har sammen med kolleger forsøkt å finne ut av blant annet om vi tar mer risiko under fysisk aktivitet.