Jeg har flere teorier om hvorfor fotposene forsvant.

Den første går slik: Ideen er for enkel og for god og for billig.