Mcnutt har – sammen med proffkjørerne Ian Mcintosh og Christina Lusti som var med på samme filmshoot – gått til frontalangrep på Pieps. De mener nemlig at sender/ mottakeren alt for enkelt kan endres fra send til søk-modus i en skredsituasjon, og dermed ikke fungere.

Saken har blitt et kjempeproblem for Pieps, men den østerrikske produsenten av skredutstyr insisterer likevel på at de omtalte modellene fungerer slik de skal, og de er ikke tilbakekalt

Annonse

Saken har vakt stor oppmerksomhet i sosiale medier, blant annet på grunn av denne filmen fra nevnte Mcintosh.

Se situasjonen hvor Mcnutt tas i skred og sender/ mottakeren tilsynelatende hans ikke sender: