En tidligere studie fra Sveits har vist at bindingene ikke løste seg ut hos 59 % av pasientene som fikk leggbrudd etter skiskader. Denne studien viser også at det er økt risiko for kompli- serte brudd i leggen dersom bindingen ikke løser seg ut.

Det er stadig flere som går på topptur med randoneebindinger og det har vært utviklet mange nye typer bindinger. Vårt inntrykk er at mange skiskader skyldes at bindingene ikke løser seg ut. Vi har gjort en studie hvor pasientene ble valgt ut ved å søke i operasjonsprogrammet fra og med 1/1-06 til og med 31/12- 16.