Det du har – eventuelt ikke har – på hodet gjennom en topptur skal løse en rekke utfordringer.

Hvilke utfordringer varierer gjennom sesongen; Noen ganger skal hodeplagget slippe ut mest mulig varme, andre ganger skal det isolere maksimalt.